Hyppää sisältöön

RoHS-lainsääntö muuttuu: uusia rajoituksia vaarallisiin aineisiin sähkölaitteissa ja yhä useampia tuotteita vaatimusten piiriin

Julkaisuajankohta 10.6.2019 10.55
Uutinen

Sähkölaitteiden vaarallisia aineita rajoittava RoHS-lainsäädäntö muuttuu heinäkuussa 2019. Rajoitettujen aineiden määrä kasvaa ja lainsäädännön soveltamisala muuttuu. Jatkossa RoHS-lainsäädännön vaatimukset koskevat monia sellaisia tuotteita, joita ei ole perinteisesti mielletty sähkö- tai elektroniikkalaitteiksi, esimerkiksi led-valoilla varustettuja tekstiilejä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden pitää ottaa muutokset huomioon ja varmistaa, että laitteet ovat vaatimustenmukaisia.

Ftalaatteja lisätään rajoitettujen aineiden listaan

RoHS-lainsäädännön rajoitettujen aineiden määrä kasvaa, kun 4 ftalaattia lisätään rajoitettujen aineiden listaan. Ftalaatit ovat kemikaaleja, joita käytetään muovin pehmittiminä.Tällä hetkellä lainsäädäntö rajoittaa kadmiumin, lyijyn, elohopean kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifeenylien ja polybromattujen difenyylietterien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 22.7.2019 alkaen markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan edellisten lisäksi seuraavien aineiden käyttöä:

  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
  • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
  • dibutyyliftalaatti, DBP
  • di-isobutyyliftalaatti, DIBP.

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan ensimmäistä kertaa, jolloin tuote toimitetaan EU:n markkinoille joko liiketoiminnan yhteydessä, maksua vastaan tai veloituksetta tapahtuvaa jakelua, kulutusta tai käyttöä varten.

Ftalaattirajoituksen voimaan tulossa on huomioitava, että rajoituksen soveltaminen alkaa 22.7.2019 kaikille muille laitteille paitsi lääkinnällisille laitteille, eli terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille ja tarkkailu- ja valvontalaitteille, joiden kohdalla soveltaminen alkaa 22.7.2021. Ftalaattirajoitusta ei sovelleta DEHP:n, BBP:n ja DBP:n osalta leluihin, joiden DEHP-, BBP- ja DBP-rajoitukset on annettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen XVII nimikkeessä 51 kohdassa 2. DIBP:n osalta rajoitusta sovelletaan sähkötoimisissa leluissa 22.7.2019 alkaen ja kaikissa leluissa REACH-asetuksen liitteen XVII nimikkeen 51 mukaisesti heinäkuussa 2020.

Mikä on sähkö- ja elektroniikkalaite?

Sähkölaitteen määritelmää muutettiin RoHS-direktiivin päivityksessä 2011 ja muutosta seurannut 8 vuoden siirtymäaika päättyy 22.7.2019. Jatkossa RoHS-lainsäädännön määritelmän mukaan riittää, että sähkö- ja elektroniikkalaite on riippuvainen sähköstä yhdessä käyttötarkoituksessaan. Muutoksen myötä RoHS-lainsäädännön vaatimukset koskevat useita sellaisia tuotteita, joita ei tavallisesti ajatella sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi. Esimerkkejä ovat led-valoilla varustetut tekstiilit, keloilla myytävät kaapelit, erilaiset polttomoottorilla varustetut koneet ja soivat postikortit. 23.7.2019 alkaen RoHS-lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kaikki laitteet, joita ei ole erikseen rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Uutena muutoksena soveltamisalan ulkopuolelle rajataan pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet.

Velvollisuuksia valmistajille

RoHS-lainsäädännön soveltamisalan laajennuksen myötä monille valmistajille tulee uusia velvollisuuksia, kun he varmistavat, että sähkö- ja elektroniikkalaite täyttää RoHS-lainsäädännön vaatimukset. RoHS-lainsäädäntö edellyttää mm. tuotetta koskevien teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadintaa sekä CE-merkinnän käyttöä. CE-merkinnän lisäksi tuotteissa on oltava tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa, sekä valmistajan ja tarvittaessa maahantuojan tiedot. Valmistajan ja maahantuojan tietoihin kuuluvat nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan ja maahantuojaan saa yhteyden.

Lisätietoja:

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa – RoHS Tukesin nettisivuilla

Valmistajan, maahantuojan ja myyjän velvollisuudet Tukesin nettisivulla

ylitarkastaja Tiia Salamäki, p. 029 5052 632

sähköposti muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun