Sähköasennukset kunnossa? Tukes tarkastuskäynnillä sairaalassa

Tukes
20.11.2015 12.51
Tiedote

 

Tuhansia kilometrejä sähkökaapelia, useita muuntamoita ja tarve toimia 24 tuntia vuorokaudessa sähkökatkosta huolimatta. Sellainen vaativa sähkölaitteisto on sairaala. Mutta miten taataan, että sairaalaan sähkölaitteisto on turvallinen? Se selviää lähtemällä mukaan Tukesin turvallisuusinsinöörin Ville Huurinaisen kanssa tarkastuskäynnille Jyväskylän keskussairaalaan. Tarkastuksen aiheena ovat sähkölaitteistot, eli maallikon termein sairaalan sähköasennukset ja niiden turvallisuus. Missä ovat vaaran paikat? Entä miten sairaalan sähköturvallisuus on kehittynyt 2000-luvulla tapahtuneiden onnettomuuksien myötä? Keskussairaalan käyttöpäällikkö Jukka Rouvinen esittelee, katso video. 

FAKTA: Tukesin sähköasennuksiin liittyvä valvonta lukuina


erilaisia_ilmoituksia (2)
valvonta_kaavio (2)


FAKTA: Näin Jyväskylän keskussairaalan sähkölaitteistojen turvallisuutta on valvottu 2000-luvulla

Määräaikaistarkastuksia 1999–2004–2009–2015

  • Määräaikaistarkastuksia tehdään Jyväskylässä joko viiden tai kymmenen vuoden välein riippuen tarkastuksen kohteena olevan sairaalatilan sähkölaitteiston vaativuudesta. Tarkastuksissa käydään läpi, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistoa on huollettu huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaan. Tarkastuksilla katsotaan, että sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat olemassa ja käytettävissä. Lisäksi käydään läpi, että sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.  • Määräaikaistarkastuksia tekevät Määräaikais- ja varmennustarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastuslaitokset sekä valtuutetut tarkastajat. Seuraava tarkastus on 2019–2020.


Käytönjohtamiseen liittyvät valvontakäynnit 2004 ja 2015

  • Tukesin sähkölaitteistojen valvontakäynneistä suurin osa kohdistetaan käytönjohtajaa edellyttäviin kohteisiin. Valvontakäyntejä tehdään etenkin sellaisten käytönjohtajien luokse, joita ei ole aiemmin valvottu. Lisäksi vuosittain valitaan teemakohteita.

  • Valvontakäynnin tarkoituksena on varmistaa, että sähkölaitteistoa käytetään turvallisesti ja huolletaan kunnossapito-ohjelman mukaan. Valvontakäynnillä käydään läpi käytön ja kunnossapidon dokumentointia ja kierretään tiloja.


Varmennustarkastukset

  • Keski-Suomen keskussairaalaan on tehty kymmeniä varmennustarkastuksia.Varmennustarkastuksia tehdään, kun sähkölaitteistolle on tehty tietynlaisia muutos- tai laajennustöitä.

  • Jyväskylässä varmennustarkastuksia on tehty paljon, koska laajennuksia, peruskorjauksia ja väistötiloja on rakennettu 1980 luvun alkupuolelta asti tähän päivään ja toiminnat on siirtyneet tiloista toisiin.


Määräaikaistarkastukset tietyissä lääkintätiloissa (esim. leikkaussali-, koronaari-angio-, sydänvalvonta-, tehohoito-, keskolatilat)

  • Näissä tiloissa tehdään potilaille vaativia toimenpiteitä ja ne ovat sähkötekniikan näkökulmasta vaativia. Siksi tarkastukset suoritetaan useammin muuhun sähkölaitteistoon verraten.

  • Keski-Suomen keskussairaalassa tarkastukset on suoritettu vuosina 1999 - 2004 - 2009 ja viimeisin 2015.


 

Teksti / grafiikka / video: Heta Kylmämaa