Hyppää sisältöön

Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksissa ja kunnossapidossa samoja pulmia vuodesta toiseen

Julkaisuajankohta 2.12.2020 8.53
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että sähkötöiden johtajien ja käytönjohtajien pitää kiinnittää huomiota käyttöönottotarkastuksiin ja jatkuvaan kunnossapitoon. Työvaiheittain tehtävät käyttöönottotarkastukset, järjestelmällinen omavalvonta ja kunnossapito olisivat estäneet monet varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa havaitut puutteet.

Tukes on tehnyt yhteenvedon valtuutettujen tarkastajien ja laitosten ilmoittamista sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksista. Ne tekivät 6006 varmennustarkastusta ja 3346 määräaikaistarkastusta vuonna 2019. Uusintatarkastuksia ne joutuivat määräämään 112 kpl – varmennuksissa 27 ja määräaikaisissa 85.

Monet varmennustarkastuksissa havaitut puutteet olisi estetty työvaiheittaisella käyttöönottotarkastuksella. Järjestelmällisellä omavalvonnalla sekä kunnossapidolla olisi tilanne määräaikaistarkastushavaintojen osalta ollut huomattavasti parempi. 

Niin sähkötöiden johtajien kuin käytönjohtajien on syytä kiinnittää asiaan enemmän huomiota. Tukes tulee painottamaan näiden tärkeyttä myös kenttävalvonnassaan ja omissa reaktiotoimissaan.

Asianmukainen käyttöönottotarkastus ja sen jälkeinen suunnitelmallinen huolto ja kunnossapito ovat sähköturvallisuuden peruselementtejä.

Varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa havaitut puutteet kutakuinkin ennallaan

Myös viime vuonna suurin osa varmennustarkastuksista tehtiin luokan 1b sähkölaitteistoihin (> 35 A, mm. pienteollisuus ja toimitilat).  Noin neljäsosa varmennustarkastuksista tehtiin asuinrakennuksiin sekä noin 25 % käytön johtajaa edellyttäviin laitteistoihin.

Vastaavasti myös määräaikaistarkastuksista suurin osa tehtiin luokan 1b laitteistoihin ja ns. käytön johtaja -kohteisiin vajaat 20 %.

Varmennustarkastuskohteista 58 %:ssa ei todettu merkittäviä puutteita, mikä on suunnilleen edellisvuoden tasolla. Noin viidennes havaituista puutteista koski huomattavia käyttöönottotarkastuksen tekemiseen liittyviä puutteita. Saman verran oli huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita – yli puolet oli siis huomattavia asennusvirheitä.

Määräaikaistarkastuskohteista puolestaan 27 % ei todettu merkittäviä puutteita, mikä sekin on edellisen vuoden tasolla. Havaitut puutteet jakautuivat seuraavasti:

 • lähes 30 % koski huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita, 
 • noin viidennes huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä laiminlyöntejä
 • reilu neljännes huomattavia asennuspuutteita
 • 14 % käyttöönottovaiheeseen liittyviä laiminlyöntejä.

Vakavia asennusvirheitä ja -puutteita todettiin viime vuonna varmennustarkastetuissa asennuskohteissa joka 28. kohteessa (vuonna 2018 joka 30.) sekä määräaikaistarkastetuissa sähkölaitteistoissa noin joka 8. (vuonna 2018 joka 7.) kohteessa. 

Varmennustarkastuksissa havaitut puutteet käyttöönottotarkastuksissa koskevat kattavuutta ja dokumentteja. Vakavia asennusvirheitä on vähän.

Kaavio: Varmennustarkastukset 2019

Määräaikaistarkastusten puutteellisuudet ovat puutteellinen huolto ja kunnossapito sekä lieviä asennusvirheitä.

Kaavio: Määräaikaistarkastukset 2019

Kaaviossa esitetyt varmennustarkastuksien havainnot käyttöönottotarkastusten (KO) puutteellisuudesta koskevat käyttöönottotarkastusten kattavuutta ja laadittuja dokumentteja, ei niinkään fyysisiä asennusvirheitä.

Vastaavasti myös määräaikaistarkastuksien huolto- ja kunnossapitoon liittyvät puutteellisuudet käsittävät käytännön toiminnan sekä ohjelman tai ohjeiden noudattamisen ja kattavuuden, ei siis suoraan asennusvirheitä. Asennusvirheet sellaisenaan ovat luonnollisesti jo osoitus huonosta käyttöönottotarkastuksesta tai huolto- ja kunnossapidosta.  

Käytön johtajien kohteissa enemmän pulmia

Määräaikais- ja varmennustarkastuspuutteiden tilanne on kehnompi niissä kohteissa, joissa haltija on erikseen nimennyt käytön johtajan edustajakseen sähköturvallisuusasioissa, kuin niissä, joissa sitä ei tarvitse tehdä (luokat 1 a ja 1 b). Tilanne ei ole juuri muuttunut vuosien varrella.

Varsinkin määräaikaistarkastushavaintojen perusteella vaikuttaisi siltä, että käytön johtajilla on vielä paljon parannettavaa omavalvontamenettelyssään, joka pahimmillaan voi jopa olla ”ulkoistettu” lakisääteisen määräaikaistarkastuksen tekijälle. Tilannetta parantaisi siis tehokkaampi huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja sen huolellisempi noudattaminen.

Varmennustarkastusten tuloksista voi aiheellisesti kysyä, miksi käyttöönottotarkastuksissa on puutteita ja ylipäätänsä huomattavia asennusvirheitä, vaikka tilaajalla on ammattipätevä vastuuhenkilö, käytön johtaja, apunaan. Toisinaan vastaukseksi annetaan huono tiedonkulku, mutta ei sen pitäisi olla mikään syy tai haastekaan nykyisillä ICT-tekniikoilla. 

Varmennustarkastuksissa usein virheitä seuraavissa asioissa:

 • Jännitteeltään liian erilaisten johtimien yhteen niputtaminen
 • suojamaadoituksissa ja potentiaalintasauksessa, sen kattavuus ja merkinnät
 • Löysät liitokset ja irralliset johtimet keskuksissa
 • Kaapeleiden suojaus, kiinnitys ja asennussyvyys
 • Kaapeleiden kuormitettavuus (ahtaasti, nipussa arinoilla) ja turvasyöttöjärjestelmien kaapeloinnit (palokestoisuus) 
 • Aurinkosähköjärjestelmien kaapeloinnit, suojaus ja merkinnät
 • Palokatkot puuttuvat sekä asennukset alas lasketuissa katoissa ja irralliset jakorasiat + puuttuvat vedonpoistot 
 • Varsinkin saneerauksissa potentiaalintasaus ja sen merkinnät sekä PE-N yhdistykset, kun käyttöön jää vanhoja PEN-piirejä
 • Laiteläpivientien tiivistys ja vedonpoistot
 • Vikavirtasuojaus valaistusasennuksissa, kiukaiden kiinnitys ja termostaatin asennus iv-tulon lähelle
 • Ns. taajuusmuuttaja-asennuksien kaapelointien ja maadoitusten emc-vaatimukset (+ asennusohjeet)
 • Varoituskilvet
 • EX-tilojen RS-asiakirjat
 • Asennusten dokumentointi ja virtapiirien merkinnät puutteellisia (sekä IK-laskelmat puuttuvat)
 • Käyttöönottotarkastuksen dokumentointi, kattavuus sekä mittaustulosten jäljitettävyys ja virheelliset tulokset. 

Määräaikaistarkastusten tyypillisimpiä puutehavaintoja 

 • Rikkoutuneet laitteet ja muut kosketussuojauspuutteet 
 • Päättämättömät kaapelit (purkamatta) ja kaapelihyllyjen ahtaminen kaapeleilla
 • Kunnossapitotoimet tai -ohjelman noudattaminen, kattavasti (erityistilat, kompensointi)
 • Löysiä liitoksia, irrallisia johtimia keskuksissa sekä putoamissuojat ja kannet kadonneet
 • Palokatkot, hehkuvat loisteputket ja jatkojohtoviritykset
 • Jännitteeltään liian erilaisten johtimien yhteen niputtaminen
 • Keskuksien likaisuus ja tila varastoina
 • Tilojen käyttötarkoituksen muutoksista johtuvat muutostarpeet asennuksissa (etenkin lääkintätilat)
 • Ex-tilojen laitevalinnat ja RS-asiakirjojen päivitys (lähes 15 EX-tilalle jouduttiin määräämään uusintatarkastus)
 • Vikaantuneet vikavirtasuojakytkimet (testaamatta)
 • Ylisuuret sulakkeet
 • Johtokatujen raivaus
 • Dokumentaatio- ja merkintäpuutteet, varsinkin muutoksien osalta
 • Yksi PCB-kondensaattorikin löytyi

Lisätietoja:

ylitarkastaja Timo Iholin, puh. 029 5052 594, [email protected]