Hyppää sisältöön

Elinspektioner har prackats på människor med bedrägliga medel – gå inte i fällan!

Mediatiedote
Utgivningsdatum 5.5.2022 8.45 | Publicerad på svenska 5.5.2022 kl. 10.16
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har igen fått kännedom om fall där elinspektioner med bedrägliga medel har prackats på särskilt äldre personer. Vissa av dem som har uppträtt som inspektörer har påstått sig vara ute i Tukes ärende eller åberopar lagstiftningen. Sådana personer ska man inte tro på, och det är skäl att anmäla fallen till Tukes.

Även i år har Tukes kontaktats från flera orter i Finland om personer som med bedrägliga medel uppträtt som elinspektörer. Tukes har kontaktats av personer som utsatts för bedrägeri, deras anhöriga eller lokala medier. Om en person som uppträder som elinspektör påstår sig höra till Tukes personal eller säger att inspektionen är föreskriven av Tukes, bör du kontakta Tukes direkt.

– Tukes har ingen sådan granskningsverksamhet, utan granskningstjänster för elanläggningar kan köpas av auktoriserade elinspektörer eller elentreprenörer som är specialiserade på konditionsgranskningar, säger Ville Huurinainen, överinspektör på Tukes. I Tukes register finns information om de fackmän inom elbranschen som har rätt att utföra dessa arbeten.  

– Elarbeten kräver alltid en fackman och felaktigt utförda installationer eller reparationer kan vara livsfarliga, påpekar Huurinainen. 

En gammal elektrisk installation är inte olaglig, men vid fel ska man ändå låta reparera den

Elsaneringar har marknadsförts genom felaktig information om att gamla installationer är olagliga. I marknadsföringssamtalen om elinspektioner har man till och med skrämt människor och utövat påtryckning om att låta utföra en gratis inspektion i hemmet. I de fall som kommit till Tukes kännedom har den som utfört inspektionen inte varit en fackman inom elbranschen och innehållet i inspektionen har många gånger blivit ofullständigt och hänfört sig endast till främjande av försäljningen av elsaneringar. I många fall har en gammal men fortfarande fungerande installation påståtts vara farlig och i dåligt skick.

Huurinainen påpekar att gamla elanläggningar och elinstallationer inte behöver bytas ut om de är i skick. Om man däremot upptäcker fel på elektrisk utrustning, lönar det sig att låta en fackman i elbranschen reparera den. Att en elanläggning kräver en reparation kan visa sig genom flera olika symptom.

– Säkringar som går ofta, ljus som blinkar på ett konstigt sätt, surrande ljud som hörs i närheten av anordningen samt ett eluttag som känns hett är tecken på att allt inte är i sin ordning och att det finns skäl att ringa till en elinstallatör, instruerar Huurinainen.

Elinstallationer kräver service, underhåll och reparationer på samma sätt som annan fastighetsteknik. Fastighetsägaren ska följa elanläggningens skick och se till att de fel som upptäckts rättas till. Fackmän i elbranschen erbjuder formbunden underhållskontroll i anslutning till upprätthållande av säkerheten. För äldre elinstallationer är det bra att göra en mer omfattande undersökning av konditionen, där man kan ta med en uppskattning av den återstående säkra livslängden för installationerna och det förväntade behovet av förnyelse. 

Gör så här om en elinstallation behöver repareras 

 • Ta reda på om företaget som erbjuder tjänsten, eller de underentreprenörer som företaget anlitar har de rättigheter som krävs för elarbeten. Kontrollera detta i Tukes register.
   
 • Gör upp ett skriftligt avtal om arbetet som du beställer. Då säkerställer du att alla beställda arbeten blir utförda och skapar klarhet i ansvarsfrågorna. Det lönar sig att fråga efter fler erbjudanden.
   
 • Säkerställ att elentreprenören besiktigar installationerna före ibruktagningen.
   
 • Se till att du får de nödvändiga installationsritningarna och bruksanvisningarna.
   
 • Be entreprenören om ett besiktningsprotokoll över elinstallationernas ibruktagningsbesiktning. För alldeles små installationsarbeten, t.ex. tillägg av ett eluttag, behövs detta ändå inte. Besiktningsprotokollet är en försäkran som entreprenören ger om att elarbetena har utförts i enlighet med elsäkerhetsförfattningarna.

Mer information lämnas av överinspektör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111
e-postadresserna har formatet [email protected]