Seikkailupuistojen määrä kasvaa – turvallisuuskulttuuri avainasemassa

Tukes
23.5.2017 14.25
Tiedote

Seikkailupuistojen ja -ratojen suosio on kasvanut viime vuosina nopeasti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi seikkailupuistojen turvallisuuden hallintaa ja löysi kehitettävää esimerkiksi vaarojen tunnistamisessa ja turvallisuusasiakirjojen sisällössä. Tukes uskoo, että yhteistyö yritysten ja valvovan viranomaisen kesken on tärkeää turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Suomessa on yhteensä 33 seikkailupuistoa ja -rataa. Kahdeksan niistä avattiin vuonna 2016. Puistoissa on tyypillisesti useita puihin tai tolppien varaan rakennettuja, vaikeusasteeltaan vaihtelevia ratoja.

Osa radoista sijaitsee jopa 15 metrin korkeudella. Radoilla pakollisena turvavarusteena olevan varmistusjärjestelmän tarkoituksena on estää käyttäjän putoaminen.

Riskienhallinnassa kehitettävää osalla toimijoista

Tukes lähetti kesällä 2016 turvallisuuteen liittyvän kyselyn 19 seikkailupuistoyritykselle. Kaikkiaan valvonta kohdistui 27 seikkailupuistoon, joista kahdella on toimintaa useammalla paikkakunnalla.

Seikkailupuistoja koskee velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja, joka on toiminnanharjoittajan työkalu palvelun turvalliseen järjestämiseen. Dokumentissa kuvataan muun muassa palveluun kohdistuvien riskien hallinta ja toiminta hätätilanteissa.

Asiakirjat pyydettiin toimittamaan vastausten liitteenä. Kolmeen puistoon tehtiin valvontakäynti, jossa arvioitiin kohteen turvallisuudenhallintaa muita kokonaisvaltaisemmin.

– Vastausten ja turvallisuusasiakirjojen tasossa oli vaihtelua toiminnanharjoittajien välillä. Osalla oli vain hyvin suppea turvallisuusdokumentaatio, kun taas joiltakin löytyi asiakirjan lisäksi muitakin turvallisuustoimintaan liittyviä dokumentteja. Näitä olivat esimerkiksi puiston turvallisuuspolitiikkaa koskevat linjaukset ja kunnossapitoon liittyvät asiakirjat, Tukesin ylitarkastaja Petteri Mustonen toteaa.

Kaksi puistoa ei toimittanut turvallisuusasiakirjaa ollenkaan, joten niille annettiin kehotus sen laatimiseen.

Turvallisuusasiakirjoissa havaittiin eniten puutteita riskienarvioinneissa. Tyypillisesti vaaroja oli tunnistettu melko suppeasti, ja riskienhallintakeinot oli kuvattu vaillinaisesti. Erot toimijoiden välillä olivat kuitenkin suuria. Lähes kaikki antoivat kuitenkin turvallisuudenhallinnassa itselleen kouluarvosanan 9. 

– Havaittiin, että edistyneet toiminnanharjoittajat ovat hyvästä turvallisuustasosta huolimatta tunnistaneet omat kehityskohteensa ja toimivat tavoitteellisesti, Petteri Mustonen tiivistää.

Kaikkiaan kehotuksia turvallisuusasiakirjan laatimiseksi annettiin kaksi ja suosituksia asiakirjan parantamiseksi 12. Toiminnanharjoittajat ovat ilmoittaneet Tukesiin toimenpiteistä, joihin he ovat ryhtyneet.

Viranomainen ”turvallisuusvalmentajana”

Tukes näkee positiivisena toiminnanharjoittajien välisen yhteistyön ja alan turvallisuuden kehittämisen esimerkiksi lajiliittojen tai järjestöjen kautta.

– Haluamme yhdessä yritysten kanssa kehittää ja ohjata turvallisuuskulttuuria sekä parantaa turvallisuutta – emme siis vain etsiä puutteita, vaan myös valmentaa ja ohjata, Mustonen kiteyttää. 

Tukes järjesti helmikuussa 2017 kaikille halukkaille seikkailuratatoimijoille tapaamisen. Tällaiselle oli selkeää tarvetta, sillä paikalla keskustelemassa oli 34 seikkailuradan edustajaa 24 puistosta. Palautteet tapaamisesta olivat pääosin positiivisia, ja jatkotapaaminen on suunnitteilla. 

Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta oli aiemmin osa ympäristöterveydenhuoltoa. Kuluttajapalveluja –  myös seikkailupuistoja – valvottiin kunnallisilla yhteistoiminta-alueilla Tukesin ja aluehallintovirastojen ohjauksessa. Kuluttajaturvallisuuslain muutoksen myötä valvonta siirtyi Tukesiin 1.5.2016.

Muutoksen yhteydessä palvelun tarjoamisen aloittamista tai muuttumista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistui, ja esimerkiksi seikkailupuiston perustamisesta ei tarvitse enää ilmoittaa viranomaiselle. Onnettomuuksista ja vakavista läheltä piti -tilanteista on kuitenkin oltava yhteydessä Tukesiin.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Petteri Mustonen, puh. 029 5052 099, [email protected]