SPIN tarjoaa tietoa kemiallisten seosten vaarallisista aineista

Tukes
8.3.2017 10.12
Tiedote

 

Etsitkö tietoa kemiallisten seosten sisältämistä vaarallisista aineista tai aineiden määrätiedoista?

Näitä tarjoaa kemiallisten seosten sisältämistä vaarallisista aineista kertova SPIN-tietokanta (Substances in Preparations in the Nordic Countries), joka on vastikään uudistunut.

SPIN-tietokanta on vapaasti kaikkien kemikaaleista kiinnostuneiden käytössä. Ainekohtaisten hakujen lisäksi voi tarkastella aineiden määrätietoja eri pohjoismaiden osalta. Tietokannan ainetiedot pohjautuvat pohjoismaisten tuoterekistereiden keräämiin tietoihin, Suomessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämään Kemikaalituoterekisteriin. Pohjoismaiset tuoterekisterit (Tanska, Ruotsi, Norja ja Suomi) kehittivät yhteisen SPIN-tietokannan jo vuosituhannen vaihteessa. Uudistuksen myötä kantaan tehtävät haut ja sivuilla navigointi on helpompaa ja selkeämpää. Tiedon hakua helpottaa myös mahdollisuus ladata Access-versio koko SPIN-tietokannasta tai vain yhdestä taulusta kerrallaan.

Kuka voi käyttää SPIN-tietokantaa?


Sivusto ei vaadi rekisteröitymistä tai tunnussanoja. SPIN tietokannan käyttäjiä ja hyödyntäjiä ovat mm. monet viranomaiset pohjoismaissa, Euroopan kemikaalivirasto ECHA ja Taloudellisen Yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD.

Kemikaalitietojen toimittamisesta pohjoismaisiin rekistereihin vastaavat toiminnanharjoittajat ja tietojen toimittamismuoto ja -tarkkuus poikkeavat hieman eri pohjoismaiden välillä. Suomessa kemikaalitiedot perustuvat käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin.