Suomalaisilla yhä vankka usko tuoteturvallisuuteen

Tukes
2.8.2017 8.29
Tiedote

 

Kahdeksan kymmenestä suomalaiskuluttajasta luottaa siihen, että markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia.

Luottamus tuoteturvallisuuteen on kuitenkin selvästi heikentynyt kahden vuoden aikana: edellisellä tutkimuskerralla tuoteturvallisuuteen luotti 90 prosenttia suomalaisista. Asia ilmenee Euroopan komission tuoreimmasta kuluttajatulostaulusta (Consumer Conditions Scoreboard), jossa on selvitetty kuluttajien näkemyksiä kyselytutkimuksella.

– Kuluttajien luottamuksen hupeneminen voi johtua siitä, että lehdissä näkee jatkuvasti takaisinvetoilmoituksia. Myös median näyttävä uutisointi erilaisista tuotteiden aiheuttamista vahingoista lienee omiaan tuomaan realismia kuluttajien mielikuviin, arvioi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sähkötuotteet-ryhmän ryhmäpäällikkö Hannu Mattila.

– Eikä Tukeskaan halua antaa kansalaisille sitä kuvaa, että kaikki markkinoilla olevat tuotteet olisivat turvallisia.

Suomessa kuluttajat luottavat tuoteturvallisuuteen kuitenkin selvästi enemmän kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa, jossa tuoteturvallisuuteen luottaa 69 prosenttia kuluttajista. EU-maissa keskimäärin kuluttajien luottamus tuoteturvallisuuteen on tutkimuksen perusteella kasvanut selvästi.

 

Suomalainen luottaa viranomaisiin


Suomessa kuluttajat luottavat tuoteturvallisuutta valvoviin viranomaisiin selvästi useammin kuin EU-maissa keskimäärin. Vajaat 80 prosenttia suomalaisista luottaa tuoteturvallisuutta valvoviin viranomaisiin. EU:ssa luku on keskimäärin vajaat 70 prosenttia.

EU-tasolla luottamus tuoteturvallisuutta valvoviin viranomaisiin on kasvanut, mutta lukema on Suomessa pienentynyt edelliseen tutkimuskertaan verrattuna.Tässäkin taustalla voi olla julkinen näkyvyys, kun tuotteita on todettu vaarallisiksi. Kaikki kansalaiset eivät tiedä, että takaisinvetoilmoitukset johtuvat pääosin markkinavalvontaviranomaisten vaatimuksista.

Suomalaiskuluttajien luottamus vähittäiskauppiaisiin ja palveluntarjoajiin säilynyt ennallaan.

 

Myyjillä luja usko turvallisuuteen


Tutkimuksessa selvitettiin myös vähittäiskauppiaiden uskoa tuoteturvallisuuteen. Suomessa myyjien luottamus tuoteturvallisuuteen on EU:n vahvin, 92 prosenttia. EU:ssa keskimäärin luku on 76 prosenttia.

–Tuon luottamuksen soisi vähän hiipuvan. Jos vähittäismyyjät suhtautuisivat varauksellisemmin tuotteiden turvallisuuteen, he voisivat kehittää omia menettelytapojaan niin, että osa vaatimustenvastaisista tuotteista jäisi hankkimatta Suomeen, Mattila sanoo

Kuluttajatulostaulua varten selvitetään laajalla kyselytutkimuksella kuluttajien tietämystä ja luottamusta, kuluttajalainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista sekä kuluttajavalituksia ja riidanratkaisua. Tutkimuksessa vertaillaan tilannetta 28 EU-maassa sekä Norjassa ja Islannissa.

Kuluttajatulostaulu julkaistaan vuorovuosin kuluttajamarkkinoiden tulostaulun kanssa. Kuluttaja-asioita koskevat tulostaulut antavat yleiskuvan siitä, miten sisämarkkinat toimivat EU:n kuluttajien kannalta. Niitä on julkaistu vuodesta 2008 alkaen.

 

Lisätietoa:

Consumer Conditions Scoreboard – 2017 edition: Consumers at home in the single market (englanniksi)

Better conditions for consumers in the EU (infografiikka tutkimuksen tuloksista, englanniksi)

 

Teksti: Elisa Salste