Valikko

Syöttötuoleista löytyi turvallisuuspuutteita

Tukes 5.5.2015 17.00
Tiedote

Eurooppalaisessa yhteisprojektissa testautettiin 70 syöttötuolia, joista 12:sta löytyi vakavia puutteita. Suomesta projektiin osallistui Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valitsi testeihin kahdeksan tuotetta. Testien perusteella Tukes edellytti neljän syöttötuolin markkinoilta poistoa.

Eurooppalaisen tuoteturvallisuusviranomaisten verkoston Prosafen (Product Safety Forum of Europe) johtamaan syöttötuoliprojektiin osallistui 16 ETA-maata, joista jokainen hankki testeihin näytteitä. Syöttötuoleista testattiin mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet niitä koskevan standardin mukaisesti.

- Vaikka tuotteista löytyikin paljon puutteita, projektin tulokset eivät edusta markkinoiden yleistä tilannetta. Testeihin valittiin tuotteita riskiperusteisesti, eli tutkimalla silmämääräisesti helposti havaittavia mahdollisia puutteita, tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto kertoo.

Suomesta testeihin valituista kahdeksasta syöttötuolista neljä osoittautui niin vakavasti puutteelliseksi, että Tukes edellytti niiden poistamista markkinoilta. Kaikissa tapauksissa puutteita oli useampia. Kolmessa muussa testeissä olleessa syöttötuolissa havaittiin lievempiä puutteita ja yksi syöttötuoli täytti vaatimukset tutkituilta osin.

Kaikkien testausten perusteella Euroopassa määrättiin syöttötuoleille neljä palautusmenettelyä eli tuotteet kerättiin pois kuluttajilta.

Syöttötuoleissa havaittuja vakavimpia puutteita olivat:

  • epävakaa rakenne, joka voi mahdollistaa lapsen kaatumisen syöttötuolin kanssa
  • puutteet, jotka mahdollistavat lapsen liian helpon syöttötuolista pois pääsyn
  • kolot, joihin lapsen on mahdollista jäädä jumiin ja jäykkien osien väliin jäävät raot, joihin lapsen sormet voivat jäädä puristuksiin
  • pienet irtoavat osat, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran
  • puutteet käyttöohjeissa ja tuotteen merkinnöissä.


Kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu tavaroiden turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle, eikä kulutustavara saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle tai omaisuudelle. Koska projektin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että markkinoilla on vaatimustenvastaisia syöttötuoleja, on sisäänostajien syytä kiinnittää entistä enemmän huomioita valitsemiensa tuotteiden turvallisuuteen.

Syöttötuolin vakaus on tärkeintä

Syöttötuolia hankittaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti syöttötuolin vakauteen ja siihen, kuinka lapsen pysyminen syöttötuolissa on varmistettu. Mikäli syöttötuolin vakaus arveluttaa, kannattaa kyseinen syöttötuoli jättää hankkimatta.

Lisäksi syöttötuolia hankittaessa on hyvä tarkastaa, että syöttötuolin merkinnät ovat kunnossa. Merkinnöistä voi usein päätellä, kuinka hyvin toiminnanharjoittaja on perehtynyt tuotetta koskeviin turvallisuusvaatimuksiin. Yli puolessa testatuista syöttötuoleista, joista puuttui viittaus standardin numeroon, oli huomattavia tai vakavia puutteita.

Syöttötuoleista tulee löytyä syöttötuolistandardin numero (EN 14988) versio tietoineen, valmistajan/maahantuojan tunnistetiedot sekä varoitus "Älä koskaan jätä lasta valvomatta".

Tukes muistuttaa vanhempia käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Vaikka syöttötuoli täyttäisi vaatimukset, voi vaaratilanteita syntyä, mikäli käyttöohjeita ei noudateta.

Prosafe on ETA-alueella toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys markkinavalvontaviranomaisille. Sen yhtenä päätavoitteena on parantaa tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta Euroopassa. Prosafe koordinoi eurooppalaisia markkinavalvontaprojekteja, joita rahoittaa Euroopan komissio.

Tukes järjestää kyselytunnin lasten turvallisuuteen liittyvistä asioista Facebookissa   keskiviikkona 6.5. klo 11-12. Paikalla on Tukesin asiantuntijoita vastaamassa esimerkiksi syöttötuoleihin, leluihin, lastenvaatteisiin ja –tarvikkeisiin liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja:
tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto, p. 029 5052 187, sähköposti: [email protected]

Projektista  lisää Prosafen sivuilla, mm. Final Technical Report

Tukesin opas: Turvallinen koti lapselle

Markkinoilta poistettuja tuotteita

Emma Easy -syöttötuoli

Jolle-syöttötuoli

Carena Sofus -syöttötuoli

Väkisen taittuva syöttötuoli