Tapaturmaiset kuolemat vähenivät – silti niitä on liikaa

Tukes
13.1.2016 12.13
Tiedote

THL:n tiedote Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleiden määrä on laskenut nyt yhdeksättä vuotta peräkkäin. Vuonna 2014 koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuoli 47 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Hyvästä kehityssuunnasta huolimatta tapaturmat ovat edelleen suomalaisten kuolinsyytilastoissa korkealla, neljännellä sijalla. Vuonna 2014 tapaturmiin kuoli
2 476 henkilöä. Näistä 2 221 tapahtui kotona ja vapaa-ajalla, 229 tieliikenteessä ja 26 työpaikoilla (ennakkotiedon mukaan). 

Kuva 1: Vuoden 2014 tapaturmakuolemat: 2 221 tapahtui kotona ja vapaa-ajalla, 229 tieliikenteessä ja 26 työpaikoilla. 

Myrkytykset vähenivät, mutta päihteet monen tapaturman taustalla

Myrkytyskuolemien määrät vähenivät merkittävästi. Myrkytyskuolemat johtuvat muun muassa lääkkeistä, huumeista tai muista myrkyistä, kuten kemikaaleista ja liuottimista. Esimerkiksi huumausainekuolemia oli 25 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Alkoholi on osasyy moneen tapaturmaan. Viimeisten vuosien aikana kuolemaan johtaneet tapaturmat, joissa henkilö on ollut päihtyneenä, ovat vähentyneet merkittävästi - erityisesti miehillä. Naiset kuolevat tapaturmiin miehiä harvemmin, mutta päihteillä on usein osuus näihinkin kuolemiin.

Nuorten miesten tapaturmakuolemista jopa joka toisessa oli päihtymys vaikuttavana tekijänä. Päihtyneenä tapaturmaisesti kuolleet ihmiset ovat enimmäkseen työikäisiä.

”Alkoholin kulutuksen väheneminen selittänee myös tapaturmakuolemien määrän alenemista. Ilmiön taustalla ovat alkoholiveron korotukset sekä taloudellinen taantuma,” tulkitsee erikoistutkija Pia Mäkelä THL:sta

Kuva 2: Päihteillä on osuutta yli kolmannekseen tapaturmaisista kuolemista.

Kaatumiset yleisin tapaturmainen kuolinsyy

Kaatuminen tai matalalta putoaminen aiheutti 1100 henkilön kuoleman vuonna 2014.  Erityisesti iäkkäät ovat kaatumisille alttiita, ja kuolemaan johtaneista kaatumisissa yhdeksän kymmenestä tapahtuikin yli 65-vuotialle. Iäkkäiden kaatumistapaturmia on määrällisesti paljon, koska iäkkäitä on paljon. Joka viides suomalainen on yli 65-vuotias.  

”Emme saa hyväksyä sitä, että iäkkäät nyt vain kaatuilevat. Tutkimustiedon mukaan ennaltaehkäisyllä voisi kaatumisten määrä pudota ainakin kolmanneksen, jopa puoleen nykyisestä. Kotiin tuotavia palveluita suunniteltaessa tapaturmien ehkäisy ja kotona asumisen turvallisuus tulee olla ykkösasia, ja sen tulee olla myös palveluiden oston laatukriteerinä,” toteaa kehittämispäällikkö Satu Pajala THL:sta.

Kodin turvallisuuteen ja kotona tapahtuvien kaatumisten ehkäisyyn panostamisen tärkeys korostuu tulevaisuudessa, kun iäkkäiden kotona asumista halutaan tukea. Kaatumiskuolemien yleisin tapahtumapaikka on koti. Neljännes kaikista kaatumiskuolemista tapahtuu hoitolaitoksissa. 

Lisätietoja tapaturmista 

Tilastokatsaukset tapaturmista

Tilastokeskus: Kaatuminen yleisin tapaturmakuoleman syy

Alueelliset tapaturmakatsaukset

Lisätietoja: 

Satu Pajala
kehittämispäällikkö, THL
p. 029 524 7094
[email protected]

Markus Grönfors
tutkija, THL
p. 029 524 7094
[email protected]

Tapaturmien ehkäisyn parissa työskentelevä, alan merkittävin kansainvälinen konferenssi on Suomessa syyskuussa 2016!

Safety 2016, 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion 18─21 September 2016. Tampere, Finland.