Tapaturmapäivä muistuttaa kiireen aiheuttamista vahingoista

Tukes
10.5.2016 16.50
Tiedote

 

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Perjantaina 13. toukokuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää huomiota tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn. Voit osallistua Tapaturmapäivään sosiaalisessa mediassa. Vietä kiireetön hetki ja jaa siitä kuva tunnisteella #hopulleloppu tai osallistu keskusteluun tunnisteella #tapaturmapäivä.

Tapaturmapäivän teemaksi on nostettu viime vuoden tapaan kiireestä johtuvien tapaturmien ehkäisy. Kiire vaikuttaa tapaturmien syntyyn kaikkialla aiheuttaen vahinkoja töissä, kotona ja liikenteessä.

Vuonna 2014 tapaturman seurauksena kuoli Suomessa yhteensä 2 476 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Suurin osa kuolemaan johtaneista tapaturmista sattui kotona ja vapaa-ajalla. Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan korkeimpia.

Tapaturmapäivän kampanjassa kehotetaan kiireen hallintaan niin töissä, kotona kuin liikenteessäkin.

Katso kampanjavideoita:  ...............................................

T apaturmapäivässä mukana:

Finanssialan Keskusliitto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, Sisäministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus