Tarkista päärekisteröijän aitous

Tukes
4.3.2016 15.53
Tiedote

 

ECHA on saanut tietoonsa tapauksia, joissa yritykset ovat tarjonneet päärekisteröijän palveluita väärin perustein. Muiden saman aineen rekisteröijien selvittäminen aloitetaan tarkistamalla ECHAn www-sivuilta (kohdasta Information on Chemicals), onko aine jo rekisteröity. Mikäli olet rekisteröimässä ainetta ja mahdollinen päärekisteröijä ottaa sinuun yhteyttä, selvitä

  • yksityiskohdat aineen identiteetistä, jotta voit arvioida, onko kyseessä sama aine,
  • onko yrityksellä on muiden rekisteröijien suostumus toimia päärekisteröijänä,
  • onko yrityksellä on asianmukaiset tiedot rekisteröintiä varten.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä ECHAn neuvontapalveluun.

ECHAn tiedote 22.2.2016