Tasapainoskoottereista löytyi turvallisuuspuutteita

Tukes
5.10.2016 13.40
Tiedote

Viime vuoden loppupuolelta lähtien Yhdysvalloissa ja viimeisimpänä tällä viikolla Ruotsissa on uutisoitu tasapainoskootterien aiheuttamista ylikuumentumisista ja tulipaloista. Myös Suomessa toukokuussa 2016 omakotitalon palon syttymissyyksi epäiltiin latauksessa olleen tasapainoskootterin syttymistä. Tapahtumien takia Tukes testautti neljä tasapainoskootteria, joista yksikään ei täyttänyt niille asetettuja sähköturvallisuusvaatimuksia.

Tukesin SGS Fimkossa teettämissä testeissä* ei arvioitu tuotteita muuten kuin sähköturvallisuuden osalta.

Kaikissa tasapainoskootterimalleissa ja niiden latauslaitteissa todettiin turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaraa. Tukes on ollut yhteydessä testattujen tasapainoskootterien maahantuojiin ja edellyttänyt maahantuojia ryhtymään toimenpiteisiin. Tietoja vaarallisista tuotteista löytyy Tukesin vaarallisten tuotteiden rekisteristä.

- Näyttää siltä, että tasapainoskoottereissa esiintyy sähköturvallisuuspuutteita, eivätkä valmistajat ja maahantuojat tunne laitteita koskevia turvallisuusvaatimuksia. Tuotteiden sisäänostajien kannattaa jatkossa kiinnittää tähän erityistä huomiota, kertoo ylitarkastaja Katri Sihvola.

Tasapainoskoottereiden on täytettävä turvallisuusvaatimukset

Tukesin valvontaan kuuluvat tasapainoskootterit, joissa on enintään 1 kilowatin tehoinen sähkömoottori ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa.  Tätä tehokkaammat laitteet kuuluvat ajoneuvolainsäädännön piiriin, jota valvoo Suomessa Trafi.

Tasapainoskoottereiden tulee täyttää koneiden turvallisuudesta annetun valtionneuvoston asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) vaatimukset. Turvallisuuden lisäksi toiminnanharjoittajien on varmistettava, että koneissa on mm. CE-merkintä sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Käyttöohjeiden liitteenä tulee olla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Toiminnanharjoittajat vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon koneiden turvallisuutta. Koneet on suunniteltava ja valmistettava koneasetuksen mukaisesti. Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Lisäksi on olemassa koneita koskevia turvallisuusstandardeja, joissa on tarkempia teknisiä ohjeita turvallisuustason täyttämiseksi. Tukesin verkkosivuilla on tarkempaa tietoa koneita koskevista vaatimuksista.

Tukes muistuttaa kuluttajia käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä.

-  Aina ennen latausta on tarkastettava, että latauspistoke ja laitteessa oleva vastake ovat kunnossa eikä laitteessa ole ulkoisia merkkejä mahdollisista vaurioista. Laitteen latautumista on hyvä pitää silmällä, eikä laitetta kannata jättää pieneen tilaan latautumaan. Latauspaikan lähellä ei saa olla syttyvää materiaalia. Jos laitteen toiminnassa tai latauksen yhteydessä tapahtuu jotain epäilyttävää, kannattaa ottaa heti yhteys laitteen myyjään, neuvoo ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Tukesin markkinavalvontarekisteri

* Tasapainoskootterit testattiin standardin EN 60335-1:2012 + A12:2014 mukaan.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Katri Sihvola, puh. 029 5052 197, [email protected] (koneita koskevat vaatimukset)

Ryhmäpäällikkö Jaakko Kuustonen, puh. 029 5052 140, [email protected]

Ylitarkastaja Jukka Lepistö, puh. 029 5052 460, [email protected] (sähköpalot, sähköturvallisuus)