Hyppää sisältöön

Tiametoksaamia tai klotianidiinia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei jatkossa poikkeuslupia – käsitellyt sokerijuurikkaan siemenet voi vielä kylvää kasvukaudella 2023

Julkaisuajankohta 27.1.2023 9.19
Uutinen

Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt 19.1.2023 ennakkoratkaisun, joka koskee tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden siementen käsittelyä, markkinoille saattamista ja kylvöä. Ennakkoratkaisun mukaisesti tiametoksaamia tai klotianidiinia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei voi jatkossa myöntää poikkeuslupaa kasvinsuojelun hätätilanteisiin. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt poikkeusluvan kylvää kasvukaudelle 2023 sokerijuurikkaan siementä, joka on käsitelty tiametoksaamia sisältävällä kasvinsuojeluaineella. EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu ei estä sokerijuurikkaan siemenen peittaamista, myymistä tai kylvämistä tämän poikkeusluvan saaneella valmisteella kasvukaudella 2023.

Euroopan unionin tuomioistuin on päätynyt ennakkoratkaisussaan C-162/21 19.1.2023 kasvinsuojeluainelainsäädännön uuteen tulkintaan unionissa kiellettyjen klotianidiinia ja tiametoksaamia tehoaineenaan sisältävien kasvinsuojeluaineiden poikkeuslupien myöntämisessä siemenen käsittelyyn, käsitellyn siemenen markkinoille saattamiseen ja kylvöön. Nämä tehoaineet kuuluvat kemialliselta vaikutustavaltaan neonikotinoidien tehoaineryhmään. Ratkaisu koskee kasvinsuojeluaineiden tehoaineita, jotka on unionissa nimenomaan kielletty siemenen käsittelyyn, käsitellyn siemenen markkinoille saattamiseen ja kylvöön.

Kasvinsuojeluaineasetuksen EY 1107/2009 53 artiklan tulkinta on tähän saakka sisältänyt jäsenmaille mahdollisuuden myöntää poikkeuslupa mainittuja tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluainevalmisteille kasvinterveyden turvaamiseksi, kun poikkeusluvan edellytykset täyttyvät ja kun käytettävissä ei ole muita kasvinsuojelumenetelmiä tai valmisteita.

EU:n jäsenmaissa on myönnetty vuosittain useita poikkeuslupia tiametoksaamia ja klotianidiinia tehoaineena sisältäville kasvinsuojeluaineille kasvinsuojelun hätätilanteessa sokerijuurikkaan siemenen peittaamiseen ja kylvöön. Suomessa Tukes on antanut lokakuussa 2022 poikkeusluvan kasvukaudelle 2023 kylvää Cruiser 600 FS SB-valmisteella (tehoaine tiametoksaami) käsiteltyä sokerijuurikkaan siementä kirppojen, luteiden, juurikaskärpäsen ja maatuholaisten torjumiseksi.

Ennakkoratkaisun mukaisesti tiametoksaamia tai klotianidiinia tehoaineena sisältäville valmisteille siemenen käsittelyyn, markkinoille saattamiseen ja kylvöön ei voi myöntää poikkeuslupia. Ratkaisu velvoittaa jäsenmaita huomioimaan uuden tulkinnan päätöksenteossa ratkaisun antamisesta 19.1.2023 alkaen. 

Tukesin tämänhetkisen tulkinnan mukaan EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu ei estä sokerijuurikkaan siemenen peittaamista, myymistä tai kylvämistä aiemmin poikkeusluvan saaneella Cruiser 600 FS SB -valmisteella kasvukaudella 2023.
 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Marja Suonpää, puh. 029 5052 092, [email protected]

Muokattu 1.2.2023: Korjattu poikkeusluvan myöntämisajankohta.

 
Sivun alkuun