Hyppää sisältöön

Tiukennuksia kreosootilla käsitellyn puun käytölle – ota kantaa ehdotukseen

Julkaisuajankohta 3.4.2023 9.16
Uutinen

Ranska ehdottaa kieltoa kresosootilla ja sen kaltaisilla aineilla käsitellyn puun uudelleenkäytölle ja käytetyn puun markkinoille saattamiselle terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseksi. Rajoitusehdotus on kommentoitavissa 22.6.2023 saakka.

Rajoitusehdotuksella tiukennetaan REACH-asetuksen nykyistä rajoitusta. Ehdotuksen mukaan ko. aineilla käsiteltyä puuta

  • voi saattaa markkinoille vain biosidiasetuksen mukaisten vaatimusten täyttyessä.
  • ei saa käyttää uudelleen.
  • ei saa saattaa käytetyn puun markkinoille uudelleen käytettäväksi.
  • poikkeuksena saa käyttää uudelleen vain samaan käyttöön samassa maassa, samoissa olosuhteissa ja saman alkuperäisen käyttäjän toimesta.

Rajoitusehdotuksen julkinen kuuleminen päättyy 22.6.2023. Ehdotus ja kommentointilomake löytyvät Euroopan kemikaaliviraston ECHAn verkkosivuilta.

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään komitologiamenettelyllä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuina.

Kreosootti biosidivalmisteissa

Biosidivalmisteita koskevassa lainsäädännössä kreosootin käyttö puun kyllästeenä on hyväksytty vuoteen 2029 asti. Kreosoottia voi käyttää 30.4.2023 alkaen EU:n jäsenvaltioissa ainoastaan ratapölkyissä sekä sähkö- ja telejohtojen pylväissä ja vain niissä maissa, jotka ovat ilmoittaneet nämä käyttötarpeet välttämättömiksi. Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulla julkaistiin 31.1.2023 lista jäsenvaltioista, joissa kreosootilla käsiteltyjä ratapölkkyjä tai sähköpylväitä on mahdollista saattaa markkinoille. Suomi on yksi näistä jäsenvaltioista.

 

Lisätietoa:
Tukesin uutinen 28.10.2022: Kreosootin käyttö puun kyllästeenä on saanut jatkoaikaa
Kreosootilla kyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen
Tietoa rajoitusmenettelystä ECHAn sivuilla
Kemikaalineuvonta yrityksille  
 

REACH
 
Sivun alkuun