Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

Tukes
25.4.2016 9.49
Tiedote

Suomessa perunan harmaahilseen torjuntaan käytettävän Rizolex 50 SC -valmisteen jäämien enimmäismäärävaatimukset tiukentuvat. Tässä valmisteessa on tehoaineena tolklofossi-metyyliä, jonka jäämien enimmäismäärä myytävässä perunassa tiukentuu 26. elokuuta alkaen. Tiukennukset johtuvat tehoaineelle tehdyistä riskinarvioista.

Mitä tiukennukset tarkoittavat käytännössä?

Tolklofossi-metyyli -tehoaineen jäämien enimmäismäärä on ollut perunalla 0,2 mg/kg. 26. elokuuta alkaen tolklofossi-metyyli -tehoainejäämiä saa olla myytävässä perunassa vain 0,01 mg/kg. Tukes on linjannut, että keväällä 2016 peittauksessa tehoainetta sisältävää Rizolex 50 SC -valmistetta voi käyttää aiempien vuosien tapaan.

Voivatko Rizolexilla peitatut perunat jäädä kiinni jäämävalvonnassa elokuun jälkeen?

Suomen jäämävalvojat seuraavat käyttöhetken mukaista jäämän enimmäismäärää. Koska Rizolexilla peitattu siemenperuna istutetaan keväällä, saa syksyllä myytävissä perunoissa olla tolklofossi-metyylin jäämiä enimmillään 0,2 mg/kg. Rizolex-valmisteella peitatusta siemenperunasta korjattavaa satoa voi siis käyttää Suomessa elintarvikkeena. Tiukennukset jäämien enimmäismäärissä koskevat satokautta 2017.

Voiko Rizolex-perunaa myydä ulkomaille?

Tukes on pyytänyt Euroopan komissiolta linjausta siihen, miten kesken satokauden tiukentuvia jäämän enimmäismäärien vaatimuksia pitäisi valvoa. Suomen viranomaisten linjaus siitä, että peittaushetkellä vanha, korkeampi jäämäpitoisuus sallitaan myös sadossa, ei välttämättä päde kaikissa jäsenmaissa. Siksi Tukes ohjeistaa, että perunan myyjä kysyy kohdemaasta perunan myyntimahdollisuuksia ja maassa myyntihetkellä sovellettavia tolklofossi-metyyli -jäämien enimmäismääriä. Vaihtoehtoisesti perunaa vientiin tuottava viljelijä voisi käyttää muita Suomessa rekisteröityjä perunan peittausaineita.

Voiko tiukennuksiin vielä tulla muutoksia?

Kyllä voi. EU:ssa käsitellään parhaillaan perunan tolklofossi-metyylin jäämien enimmäismääriä. On ehdotettu, että tiukennettu enimmäismäärä 0,01 mg/kg palautettaisiin takaisin nykyiselle tasolle 0,2 mg/kg:ssa. Komission pyrkimyksenä on käsitellä uusi enimmäismäärä ennen 26. elokuuta, mutta varmuutta käsittelyaikataulusta ei ole.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Heli Anttila, p. 029 5052 034

ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036

sähköposti: [email protected]