Valikko

Trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat

Tukes 16.1.2015 9.00
Tiedote

Kotikäyttöön tarkoitettujen trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat, kun ne uuden eurooppalaisen linjauksen mukaan luokitellaan jatkossa leluiksi. Aiemmin trampoliineja pidettiin yleisinä kulutustavaroina. Lelulainsäädäntö tuo trampoliineille uusia vaatimuksia:  ne täytyy jatkossa esimerkiksi CE-merkitä. Trampoliinin turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo markkinoilla olevia leluja pistokokein.

Kaikenkokoiset kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit luokitellaan jatkossa leluiksi. Uuden linjauksen myötä trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat, sillä leluja säädellään yksityiskohtaisemmin kuin yleisiä kulutustavaroita. Jatkossa Suomen ja EU:n markkinoille voidaan saattaa vain lelulainsäädännön vaatimukset täyttäviä kotikäyttöön tarkoitettuja trampoliineja.

Lelulaki edellyttää, että valmistajan on tehtävä lelulle turvallisuusarviointi ja dokumentoitava, miten lelun turvallisuudesta on varmistuttu, ennen kuin lelu tulee myyntiin. Lisäksi leluille tulee laatia vaatimustenmukaisuusvakuutus, aivan kuten sähkölaitteille ja henkilösuojaimille. Tukes voi tarvittaessa pyytää asiakirjoja nähtäväkseen. Myös lelujen maahantuojilta ja myyjiltä vaaditaan toimia lelujen turvallisuuden varmistamiseksi.

Trampoliinin turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaa toiminnanharjoittaja, eli valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Rakenteen kestävyys ja vakaus ovat trampoliinien turvallisuudessa kriittisiä kohtia. Toiminnanharjoittajan vastuulla on myös varmistaa, että tuotteen mukana toimitetaan asianmukaiset käyttö- ja kokoamisohjeet. Trampoliinien käyttöohjeissa täytyy muun muassa käydä ilmi käyttäjän maksimipaino. Lisäksi käyttöohjeissa pitää ohjeistaa, että trampoliini asennetaan tasaiselle alustalle. Trampoliinien turvallisen käytön kannalta käyttöohjeissa on tärkeä mainita, että trampoliinilla tulee hyppiä vain yksi lapsi kerrallaan.

Trampoliineissa, kuten muissakin leluissa, tulee olla CE-merkintä, jolla valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevat lelulainsäädännön vaatimukset. CE-merkintä ei edellytä puolueettoman osapuolen tekemää testausta, mutta luotettavat testaustulokset ovat yksi hyvä keino varmistua tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta. Jos valmistajan toimittamien testaustulosten luotettavuutta on syytä epäillä, tuotteen testauttaminen itse voi olla hyvä keino varmistua tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Ajoittainen testauttaminen toimii myös osana kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvoitteen mukaista tuotteiden vaatimuksenmukaisuusvalvontaa.

Tukes valvoo leluja ja kulutustavaroita pistokokeilla ja riskiperusteisesti. Viranomainen ei siis tarkasta myyntiin tulevia tuotteita etukäteen, vaan valmistajan, maahantuojan ja jakelijan tulee varmistua lelujen turvallisuudesta ennen niiden markkinoille saattamista.

Trampoliineihin liittyvää tietoa toiminnanharjoittajille on koottu Tukesin verkkosivulle

Trampoliinien tarkemmat turvallisuusvaatimukset määritellään standardissa EN 71-14 Safety of toys. Part 14: Trampolines for domestic use. Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta www.sfs.fi.

Lisätietoja:

Asta Koivisto, tuoteturvallisuusinsinööri, 029 505 2187

[email protected]