Tukes ja kunnat selvittävät uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta

Tukes
26.8.2015 10.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), aluehallintovirastot sekä kunnat selvittävät syksyn aikana uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta. Valtakunnallinen valvontaprojekti liittyy Tukesin tämän vuoden vesiturvallisuusteemaan. Kuntien terveystarkastajat tekevät uimahalleihin tarkastuksia syys–marraskuussa. Tukes on uusinut uimahallien turvallisuusohjeen sekä tarkastuksilla käytettävän turvallisuuden tarkastuslistan. 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH:n tietojen mukaan Suomessa on noin 200 uimahallia, noin 50 kylpylää ja 30 maauimalaa. Uimahalleja käyttävät kaikenikäiset vauvoista vanhuksiin ja myös erityisryhmät, kuten näkövammaiset ja liikuntarajoitteiset. Uimahallien ja kylpylöiden on oltava turvallisia ympäristöjä kaikille palveluiden käyttäjille.

SUH:n mukaan yleisimpiä tapaturmia uimahalleissa ja kylpylöissä ovat liukastumiset ja pienet haavat. Lisäksi sattuu esimerkiksi nenäverenvuotoja, lasten eksymisiä vanhemmistaan tai muita hätääntymisiä. Asiakkaille voi tulla sairauskohtauksia kesken uinnin tai saunomisen. Vakavia vaaratilanteita ovat lisäksi pohjaan vajoamiset tai hyppytelineiltä putoamiset. Hukkumiskuolemat ovat uimahalleissa harvinaisia.

Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuudesta vastaa toiminnanharjoittaja, joka voi olla kunta, yksityinen yritys tai järjestö.

Toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin kuuluu mm.

  • laatia kohteelle turvallisuusasiakirja ja päivittää sitä säännöllisesti
  • järjestää uimahalliin tai kylpylään toiminnan laajuuteen ja riskeihin nähden riittävä ja pätevyysvaatimukset täyttävä uinninvalvonta
  • perehdyttää henkilökunta, erityisesti uinninvalvojat, kohteen riskeihin
  • huolehtia siitä, että hätätilannevalmiuden ylläpitämiseksi hankittuja taitoja kerrataan ja harjoitellaan
  • pitää kirjaa onnettomuuksista ja muuttaa tarvittaessa toimintatapoja havaintojen perusteella.

Valvontaprojektin tavoitteena on

  • varmistua siitä, että palveluiden turvallisuudesta uimahalleissa huolehditaan
  • poistaa valvonnan yhteydessä havaitut vaarat
  • lisätä uimahallien ylläpitäjien tietämystä lainsäädännön velvoitteista ja alan parhaista käytännöistä
  • tehdä tutuksi Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuudesta.

Uimahallien ylläpitäjien kanssa käydään läpi keskeinen turvallisuuteen liittyvä kirjallinen aineisto, kuten turvallisuusasiakirja, uimahallin järjestyssäännöt ja onnettomuuskirjanpito. Tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota hätätilannevalmiuteen ja uinninvalvonnan resursseihin.

Projektiraportti valmistuu keväällä 2016.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184, [email protected]

Liite: Tukes-ohje 1/2015 Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen