Tukes och kommunerna utreder säkerheten i simhallar och spaanläggningar

Tukes 26.8.2015 10.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionförvaltningsverken samt kommunerna utreder under hösten säkerheten i simhallar och spaanläggningar. Det riksomfattande övervakningsprojektet har samband med Tukes tema för i år: vattensäkerhet. Kommunernas hälsoinspektörer genomför besiktningar i simhallarna i september–november. Tukes har också uppdaterat sin säkerhetsanvisning för simhallar och checklistan som används vid besiktningarna.

Enligt uppgifter från Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) finns det cirka 200 simhallar, cirka 50 spaanläggningar samt 30 friluftsbad i Finland. Simhallar används av små som stora och också av grupper med särskilda behov, såsom synskadade och personer med nedsatt rörelseförmåga. Simhallar och spaanläggningar ska vara säkra miljöer för alla som använder deras tjänster.

Enligt FSL är de vanligaste olycksfallen i simhallar och spaanläggningar halkolyckor och små sår. Dessutom händer det att personer börjar blöda näsblod, att barn kommer bort från sina föräldrar eller annat som kan skapa oro. Besökare kan drabbas av sjukdomsfall mitt under simturen eller i bastun. Allvarliga risksituationer kan även uppstå i form av att man sjunker till botten eller ramlar ned från ett hopptorn. Dödsfall till följd av drunkning är ovanliga i simhallar.

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för säkerheten i simhallar och spaanläggningar, och den kan vara en kommun, ett privat företag eller en organisation.

Verksamhetsutövarens skyldigheter omfattar bl.a. att

  • avfatta ett säkerhetsdokument över anläggningen och uppdatera det regelbundet
  • anordna badövervakning som uppfyller kompetenskraven och är tillräcklig med tanke på anläggningens storlek och risker
  • göra personalen, i synnerhet badvakterna, förtrogen med befintliga risker
  • se till att de färdigheter som införskaffats för att upprätthålla beredskap för nödsituationer repeteras och praktiseras
  • föra bok över olycksfall och vid behov ändra förfarandesätten utifrån dessa observationer.

Syftet med övervakningsprojektet är att

  • säkerställa att tryggheten vid verksamhet i simhallar och spaanläggningar upprätthålls
  • undanröja risker som upptäckts vid övervakning
  • öka kunskapen om lagliga skyldigheter och bästa möjliga praxis inom branschen hos dem som driver anläggningarna
  • göra Tukes-anvisningen 1/2015 känd bland verksamhetsutövare.

Tillsammans med dem som driver anläggningarna går man igenom det viktigaste skriftliga säkerhetsmaterialet, såsom säkerhetsdokument, anläggningens ordningsstadga och bokföring över olycksfall. Vid besiktningarna kollar man särskilt beredskapen för nödsituationer och resurserna av badövervakning.

Projektrapporten blir färdig våren 2016.

Mer information:
Överinspektör Kaarina Kärnä, tfn 029 5052 184, [email protected]

BILAGA: Tukes-anvisning 1/2015