Hyppää sisältöön

Tukes och THL utförde mätningar: Kemikalieresterna i impregneringssprayer för skor och i ytterkläder för barn underskred gränsvärdena

Utgivningsdatum 29.11.2019 7.30
Pressmeddelande

Inga alltför stora halter av miljö- eller hälsofarliga perfluorerade alkylföreningar (PFAS) påträffades i impregneringssprayer för skor och i ytterkläder för barn. Säkerhet- och kemikalieverket (Tukes) testade produkterna tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

14 ytterplagg och impregneringssprayer testades

Testerna omfattade sammanlagt 14 ytterplagg och impregneringssprayer. De testade produkterna marknadsfördes som vattenavvisande, vattentåliga eller smutsavvisande. Produkterna som skickades till testerna köptes i dagligvaruhandlar och sportbutiker i Finland. Plaggen var tillverkade utanför EU.

I de testade produkterna påträffades inga alltför höga halter av perfluorerade alkylföreningar. Små halter fanns dock i alla testade ytterplagg. Föreningar fanns också i en skaljacka som enligt produktinformationen inte borde ha innehållit dem. Inga PFAS-föreningar påträffades i impregneringssprayerna.

Nya begränsningar för PFAS-föreningar i textilier och kemikalier kommer att införas

EU har infört begränsningar för användningen av en del PFAS-föreningar eftersom föreningarna observerats vara skadliga för miljön och hälsan.

I juli 2020 kommer nya begränsningar som gäller användningen av PFOA-föreningar i konsumtionsvaror att träda i kraft inom EU. Då införs begränsningar till exempel för fluorerade kemikalier i skidvalla. För närvarande bereds nya begränsningar även för C9-14 perfluoralkylkarboxylsyror och perfluorhexansulfonsyr (PFHxS).

Det finns flera tusen fluorerade föreningar – de bryts ned mycket långsamt i miljön

 • PFAS-föreningar används på grund av deras vatten-, smuts- och fettavvisande egenskaper bland annat vid tillverkningen av kläder, tvätt- och rengöringsmedel, kosmetika, skidvalla och golvvax.

 • En del PFAS-föreningar är ytterst beständiga: de är mycket svårnedbrytbara i miljön. När PFAS-föreningar kommer ut i miljön kan de transporteras långa vägar från utsläppsplatsen. 

 • Eftersom PFAS-föreningar används allmänt exponeras människor för dem via livsmedel, konsumtionsvaror och miljön. I Finland underskrider befolkningens exponering för dessa ämnen den gräns för tryggt intag som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA definierat. Exponeringen är dessutom en aning mindre än i de övriga nordiska och västeuropeiska länderna.

Institutet för hälsa och välfärd utförde testerna på uppdrag av Tukes. Tukes har inte testat PFAS-föreningar i konsumtionsvaror tidigare.

Testade produkter

Ytterkläder:

 • CHEETAH GIRLS jacka
 • DARE2B REPUTE II JACKET jacka
 • EVEREST K ALR JKT BLUE/NAVY jacka
 • HOUSE ko waterproof fritidsbyxa
 • ICEPEAK LEOPOLD fritidsbyxa 
 • NEOMONDO ALLROUND GLOVES Usx handskar
 • NEOMONDO Nybro JR 2 Layer jacket B jacka

Impregneringssprayer:

 • GRANGER`s Footwear repel 275 ml
 • NAVE CARE Textilimpregneringsmedel 650 ML
 • McNETT Revivex heavy duty imprägnier und pflegegel fur leder 117 ML
 • PIRKKA fuktskyddsspray 300 ML/205 G
 • SOFSOLE Power protect 200 ML
 • SOFTCARE Hemtextilskydd 500 ML
 • STORMSURE Stormproof spray-on water repellent 250 ML

Mätresultaten är produkt- och partispecifika. 

Dessa föreningar eftersöktes i ytterplaggen och impregneringssprayerna vid THL:s tester 

PFHxS perfluorhexansulfonat

PFHpS perfluorheptansulfonat

PFOS perfluoroktansulfonat

PFDS perfluordekansulfonat

PFHxA perfluorhexansyra

PFHpA perfluorheptansyra

PFOA perfluoroktansyra

PFNA perfluornonansyra

PFDA perfluordekansyra

PFUnA perfluorundekansyra

PFDoA perfluordodekansyra

PFTrA perfluortridekansyra

PFTeA perfluortetradekansyra

Mer information:

Marknadsövervakning: överinspektör Petteri Talasniemi, tfn 0295 052 104

E-postadresserna är av formen: [email protected]

Hälsoeffekterna av fluorerade föreningar: forskningsprofessor Hannu Kiviranta, THL
tfn 029 524 6361

[email protected]

Information om fluorerade föreningar på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL) (på finska)

Information om perfluorerade föreningar på miljöförvaltningens webbplats (på finska)