Valikko

Tukes kehottaa suhtautumaan kriittisesti sienikirjoihin

Tukes 10.7.2012 13.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kuluttajia suhtautumaan varauksella sieni- ja keittokirjoihin. Sieniin liittyviä, vaarallisia käännös- ja taittovirheitä on tullut esille muutaman vuoden sisällä jo kolme tapausta. Siksi sienen käyttökelpoisuus kannattaa tarkistaa ainakin kahdesta eri lähteestä. Tukes muistuttaa, että kustantajat ja maahantuojat ovat vastuussa painotuotteidensa turvallisuudesta. Kuten muitakaan yleisiä kulutustavaroita, viranomaiset eivät tarkasta kirjoja ennen niiden tuloa markkinoille.

Vastikään Tukesin tietoon tulleessa tapauksessa Suomalainen sienikirja -nimisessä sienikirjassa olivat taittovirheen vuoksi sekoittuneet valkokärpässieni ja valkoinen herkkusieni. Valkokärpässieni on hengenvaarallisen myrkyllinen. Kahdessa aiemmassa tapauksessa oli kyse keittokirjoista, joiden resepteihin oli käännösvirheestä johtuen tullut korvasieni huhtasienen sijaan. Puutteellisesti käsiteltynä korvasieni on myrkyllinen.

Sieni- ja keittokirjat ovat hyvin pitkäikäisiä kulutustavaroita ja voivat vuosien kuluessa siirtyä omistajalta toiselle. Myös siksi on tärkeää, että kuluttajat palauttaisivat vaarallisia virheitä sisältävät kirjat ostopaikkaan.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta löytyy ajantasaisia sienten käsittelyohjeita ja oppaita. Jos epäilee syöneensä myrkyllisiä sieniä, kannattaa ottaa yhteyttä Myrkytystietokeskukseen.

Jos kuluttaja havaitsee ostamansa tuotteen voivan aiheuttaa vaaraa terveydelle, on havainnosta syytä ilmoittaa Tukesille. Ilmoitukseen tulee kertoa mahdollisimman tarkat tiedot tuotteen yksilöimiseksi. Viranomaisen työtä nopeuttaa myös, jos tuotteen ostopaikka on tiedossa. Ilmoituksen voi tehdä Tukesin verkkosivuilla ja sen jättäminen onnistuu myös nimettömänä.

Tukes kehottaa sekä kielenkääntäjiä että kirjojen kustantajia, tekijöitä ja maahantuojia tarkkaavaisuuteen. Kustantajat ja maahantuojat ovat vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta, myös siitä, että painotuotteissa ei anneta kohtalokkaasti väärää tietoa.

Toiminnanharjoittajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos ne havaitsevat tuotteensa aiheuttavan vaaraa. Toiminnanharjoittajat ovat myös velvollisia ryhtymään toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi ja tiedottamaan siitä kuluttajille. Tarvittaessa Tukes voi määrätä vaarallisen kulutustavaran poistettavaksi markkinoilta ja toiminnanharjoittajan ryhtymään palautusmenettelyyn vaarallisen tuotteen keräämiseksi pois kuluttajilta.

Lisätietoja antaa:
ylitarkastaja Pipsa Korkolainen, puh. 010 6052 125, [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.