Tukes kielsi vaarallisten USB-latureiden myynnin

Tukes
21.12.2016 9.15
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut kymmenen nettikaupoissa myynnissä ollutta USB-laturia. Puolet latureista osoittautui niin puutteellisiksi, että niiden myynti kiellettiin. Vain yksi testatuista latureista sai puhtaat paperit.

Tukes kielsi latureiden myynnin muuntajien eristyksen puutteiden takia. Puutteet eristyksessä voivat tietyissä tilanteissa aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun vaaran. Kahden laturin puutteet olivat niin vakavia, että ne määrättiin vedettäviksi takaisin kuluttajilta.

Neljä laturia sai huomautuksen. Puutteet koskivat pääosin merkintöjä tai käyttöohjeita.

Latureita koskevat lakisääteiset asiakirjat, kuten vaatimustenmukaisuusvakuutus, olivat yhtä tuotetta lukuun ottamatta kunnossa. Tämän tuotteen maahantuoja päätti oma-aloitteisesti lopettaa laturin myynnin.

CE-merkki löytyi jokaisesta laturista.

Kaikki testatut tuotteet olivat myynnissä suomalaisissa verkkokaupoissa. Verkkokaupat valittiin satunnaisesti.

Maahantuojan varmistettava vaatimusten täyttyminen

Maahantuojan on varmistettava, että tuotteen valmistaja on suorittanut sähkölaitteelle sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä laatinut vaadittavat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Lisäksi maahantuojan on tarkistettava, että laitteet on varustettu asianmukaisilla merkinnöillä, kuten CE-merkinnällä. CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. Maahantuojien on lisäksi varmistettava, että sähkölaitteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot.

Valmistajan tietojen lisäksi maahantuojien on ilmoitettava oma nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa sähkölaitteessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tiedot voi ilmoittaa sähkölaitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Vaaralliset tuotteet markkinavalvontarekisterissä

Tukes valvoo markkinoille saatettujen sähkölaitteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Tukesin markkinavalvontarekisteri sisältää tiedot markkinoilta poistetuista tuotteista. Tuotteet ovat osoittautuneet Tukesin teettämissä testauksissa vaarallisiksi tai muuten merkittävästi niitä koskevien vaatimusten vastaisiksi.

Rekisteriin kootaan myös yritysten vapaaehtoisesti tekemät vaarallisia tuotteita koskevat takaisinvedot, markkinoilta poistamiset ja turvallisuustiedotteet.

Lisätietoja

ylitarkastaja Reino Rinnemaa, puh. 029 5052 143, [email protected]