Valikko

Tukes muistuttaa: Minimopo ei ole lasten lelu

Tukes 20.6.2012 8.17
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että minimopot eivät ole lasten leluja. Minimopot toimivat polttomoottorilla ja saavuttavat ajettaessa nopeuden, jossa voi tapahtua vakavia onnettomuuksia. Tukes on myös havainnut minimopoissa vakavia turvallisuuspuutteita.

Minimopo on pieni mopo, jota ei ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön, koska se ei täytä tieliikenteeseen tarkoitetun mopon vaatimuksia. Näistä syistä minimopolla saa ajaa vain muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Minimopoja on hankittu halvan hinnan ja pienen koon takia erityisesti lapsille. Tukes muistuttaa, että turvallisuusvaatimukset täyttävä minimopokaan ei ole lasten lelu, ja vanhempien tulee valvoa sen käyttöä. Minimopot voivat saavuttaa jopa suuremman huippunopeuden kuin tieliikennekäyttöön tarkoitetut mopot.

Kuluttajien on tärkeä tutustua ja noudattaa minimopon mukana tulevia käyttöohjeita. Käyttöohjeissa tulee antaa ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja kertoa muun muassa tarvittavista henkilönsuojaimista. Ohjeiden tulee olla suomen- ja ruotsin kielellä.

Minimopoista löytynyt vakavia turvallisuuspuutteita

Tukes tutki vuonna 2011 viiden eri ei-tieliikennekäyttöön tarkoitetun minimopon turvallisuutta. Vakavia turvallisuuspuutteita havaittiin kolmessa minimopossa ja lievempiä yhdessä. Testatuista minimopoista löytyi seuraavia vakavia turvallisuuspuutteita:

  • Teräväreunaiset jalkatapit
  • Sivuseisontatuki, joka voi jäädä alas ja ajon aikana aiheuttaa kaatumisen
  • Alapuolelta huonosti suojattu takapyörän ketjuratas.

Maahantuojat keräsivät vakavia turvallisuuspuutteita sisältäneet minimopot kuluttajilta puutteiden korjaamista varten. Korjattavaksi kutsuttiin seuraavat minimopot: KXD 50 (DB 705), BSE 50 (PH06A) ja Samurai 70 cc (DAR0929). Maahantuojat ovat sitoutuneet korjaamaan puutteet.

Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon minimopojen turvallisuutta. Minimopot on suunniteltava ja rakennettava koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) mukaisesti. Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille.  Tukes korostaa, että yritykset ovat vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta. Turvallisuuden lisäksi yritysten on varmistettava, että minimopoissa on CE-merkintä ja käyttöohjeiden liitteenä vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Lisätietoja:

tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen, p. 010 6052 194

sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.