Hyppää sisältöön

Tukes mukana EU:n JAHARP 18 -markkinavalvontahankkeessa – valvonnan kohteena kotitalouksien lämmittimet

Julkaisuajankohta 3.8.2022 11.08
Uutinen

Tukes osallistuu yhdenmukaistettujen tuotteiden JAHARP 18 -markkinavalvontahankkeeseen, joka on saanut rahoitusta Euroopan komissiolta. Mukana on yksitoista EU:n markkinavalvontaviranomaista ja Euroopan tuoteturvallisuusfoorumi PROSAFE. Hankkeen tavoitteena on arvioida huviveneiden ja kotien sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuus- ja turvallisuustilannetta sisämarkkinoilla, havaita ja poistaa markkinoilta tuotteet, jotka eivät ole turvallisia sekä vähentää vapaamatkustajista johtuvaa epäreilua kilpailua.

Sähkölaitteiden osalta hankkeessa tarkastettiin yhteensä 60 siirrettävää kotitalouslämmitintä (puhaltimia, virtauslämmittimiä, öljytäytteisiä lämmittimiä ja säteilylämmittimiä). Tuotenäytteitä hankittiin kivijalkamyymälöistä, maahantuojilta ja verkkokaupoista.

Yhteensä 95 % huonelämmittimistä ei suoriutunut hyväksytysti testiohjelmasta. Näistä tuotteista 57 %:sta löytyi useampia puutteita standardien määrittelemissä testeissä.

Tyypillisin puute oli kriittisten turvallisuustietojen ja varoitusten puuttuminen käyttöoppaista. Muita puutteita olivat muun muassa liian korkeat pintalämpötilat, pääsy jännitteellisiin osiin, tuotteen kaatuminen kallistustestissä ja materiaalien riittämätön kuumuuden- ja tulenkestävyys. 

Puutteista on keskusteltu elinkeinonharjoittajien kanssa. Korjaustoimina on tehty seuraavaa: 

  • 47 % tuotteista on vedetty pois markkinoilta
  • Useita tuotteita on muutettu niin, että ne täyttävät vaatimukset
  • 8 % on asetettu myyntikieltoon
  • Yksi tuote on vedetty takaisin kuluttajilta EU:n Safety Gate -järjestelmän kautta tehdyn ilmoituksen jälkeen.

Tukes testautti Suomessa kymmenen tuotetta. Kolmessa tuotteessa havaittiin sellaisia puutteita, että niiden saatavuutta olisi ollut syytä rajoittaa. Yritykset ovat tiedot saatuaan itse ryhtyneet korjaaviin toimiin.

Huviveneiden osalta hankkeessa on Suomesta mukana Traficom. 

Vaatimustenmukaisuustarkastusten ja -testien löydökset ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset ja suositukset käydään läpi sidosryhmien ja Euroopan komission kanssa projektin päätöstapaamisessa elokuussa 2022. Työn tuloksista julkaistaan kuluttajille tarkoitettu raportti PROSAFEn verkkosivuilla syksyllä.

PROSAFEn mediatiedote (docx, 430 kb)

 
Sivun alkuun