Tukes odottaa EU:n komissiolta lisätietoa – PHMB:tä ei toistaiseksi valvota kosmetiikassa

Tukes
29.1.2016 10.09
Tiedote

Tukesin tulkinnan mukaan PHMB:n käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kiellettyä, koska aineelle on annettu vuoden 2015 alusta voimaan tullut luokitus aineeksi, jonka epäillään aiheuttavan syöpää. Aine on kuitenkin edelleen EU:n kosmetiikka-asetuksen sallittujen säilöntäaineiden listalla, mikä on omiaan aiheuttamaan sekaannusta. Asiassa on epäselvyyksiä, joihin Tukes on pyytänyt EU:n komissiolta lisää tietoa.

Markkinoilla on Tukesille tulleen tiedon mukaan suuri määrä tuotteita, joissa ainetta on. Valvonnan ja siihen liittyvien toimenpiteiden pitää aina perustua lainsäädäntöön. Koska tilanne on lainsäädännön suhteen epäselvä, Tukes ei ole käynnistänyt asiassa valvontatoimia vielä, eikä yrityksiä ole velvoitettu ottamaan tuotteita takaisin kuluttajilta. Tukes ei myöskään vaadi yksittäisiä jakelijoita poistamaan tuotteita myynnistä ennen kuin lainsäädäntötilanne on saatu selväksi. Tukes tiedottaa asiasta kun tilanne selkiää.

Aine on ollut korkeintaan 0,3 % pitoisuudella sallittuna kosmetiikkakäytössä, ja kosmeettisilta valmisteilta vaadittavissa turvallisuusselvityksissä vastuuhenkilöt ovat katsoneet käytön olevan turvallista markkinoilla tällä hetkellä olevissa tuotteissa. Kosmetiikkalainsäädännössä on monia tapoja, joilla pyritään varmistamaan tuotteiden turvallisuus ihmisten terveydelle.

EU:n kosmetiikkalainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, ja aineita lisätään ja poistetaan sallittujen ja kiellettyjen aineiden listoilla. Tukes ja muut toimijat tiedottavat lainsäädännön muutoksista, mutta on myös yritysten omalla vastuulla seurata tulevia muutoksia ja niiden vaikutuksia omaan toimintaan.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen,

p. 029 5052 048

sähköposti muotoa: [email protected]