Hyppää sisältöön

Tukes ryhtyy tutkimaan Järvenpäässä tapahtunutta kemikaalionnettomuutta

Julkaisuajankohta 22.9.2022 15.22
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on nimittänyt tutkintaryhmän selvittämään Järvenpäässä 19.9.2022 sattunutta vaarallisten jätekemikaalien käsittelyyn liittyvää onnettomuutta, jossa loukkaantui kaksi työntekijää. Tutkintaa tehdään yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Tutkintaraportti valmistuu 30.1.2023 mennessä.

Tukes epäilee työvirhettä

Onnettomuuskohteessa varastoidaan, käsitellään tai toimitetaan edelleen eteenpäin käsiteltäväksi teollisuudesta tulevaa vaarallista kemikaalijätettä. Yrityksessä oltiin käsittelemässä sekahappojätettä, ja tarkoituksena oli neutraloida sitä kalsiumhydroksidin vesiliuoksella, eli kalkkimaidolla. Onnettomuustilanteessa happojätettä ei pumpattukaan kalkkimaitoa sisältäneeseen reaktoriin vaan toiseen reaktoriin, jossa oli aikaisemmista neutralointireaktioista jäänyttä suolasakkaa. Happo alkoi reagoida sakan kanssa aiheuttaen myrkyllisen kaasun ja happohöyryn kehittymisen. Kaasumainen vuoto pääsi ulos reaktorista tuotantotilaan avonaisen näytteenottoyhteen kautta, jolloin työntekijät altistuivat. Pelastuslaitos hälytettiin tämän jälkeen paikalle. 

Tukesin alustavan arvion mukaan happojätteen pumppaus väärään reaktoriin olisi tehty erehdyksessä.  

Tukes selvittää onnettomuutta ja keinoja turvallisuuden parantamiseksi 

Tukes on nimittänyt tänään 22.9.2022 tutkintaryhmän selvittämään onnettomuustapahtumaa ja siihen johtaneita tekijöitä tarkemmin. 

Tutkinnan tavoitteena on selvittää mm. onnettomuuteen välittömästi vaikuttaneet tekijät sekä kohteen toiminta vaarallisten jätekemikaalien vastaanotossa, käsittelyssä ja varastoinnissa. Tutkinnassa selvitetään myös yrityksen toimintaa ja varautumista onnettomuustilanteisiin sekä säädösten ja lupaehtojen noudattamista.

Yrityksiä pyydetään varmistamaan, että kemikaalijätteiden hävittäminen on asianmukaista

Tukesin tutkinnassa selvitetään myös tehdasalueella olevien jätekemikaalien alkuperää, niitä lähettävien organisaatioiden menettelyjä ja merkintäkäytäntöjä sekä vastuita ja toimintatapoja. Tukes kehottaa jätekemikaaleja eteenpäin lähettäviä yrityksiä myös omatoimisesti arvioimaan nykyisiä menettelyjään ja varmistamaan, että heidän jätteensä vastaanottavalla taholla on riittävät resurssit, toimitilat ja viranomaisluvat kunnossa ja että kemikaalijätteiden hävittäminen on asianmukaista.

Tutkinnan tuloksena esitetään suosituksia turvallisuuden, viranomaisvalvonnan ja lainsäädännön kehittämiseksi.

Tutkinnassa tehdään yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Tutkintaryhmäryhmä luovuttaa kirjallisen raportin tutkinnan tuloksista ja suosituksista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 30.1.2023 mennessä.

Lisätietoja: 
johtaja Kirsi Levä, p. 029 052 162
sähköposti: [email protected]

Liite:  Tutkintaryhmän nimittämispäätös 
 

 
Sivun alkuun