Tukes selvittää patjojen kemikaaleja

Mediatiedote
14.2.2019 9.06
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) on tullut useita yhteydenottoja liittyen patjojen kemikaalinhajuun ja hajusta aiheutuviin oireisiin. Tukes on selvittänyt yhdessä huonekalutoimijoiden kanssa, mistä haju ja aiheutuneet oireet voisivat johtua. Samalla on selvitetty, ovatko yritykset tietoisia EU:n kemikaalilainsäädännön (REACH) velvoitteista, jotka koskevat esineissä sallittuja kemikaaleja. Selvitykseen liittyen Tukes toivoo vielä kuluttajilta vastauksia kyselyyn patjojen aiheuttamista oireista.

Kuluttajilta on tullut Tukesiin lukuisia yhteydenottoja liittyen kemikaalille haiseviin patjoihin, sänkyihin ja muihin pehmustettuihin huonekaluihin. Kotona pakkauksesta avattu uusi ostos tuoksahtaa kemikaalille ja kuluttajaa epäilyttää, voiko huonekalua ottaa käyttöön, saati nukkua siinä. Kuluttajat ovat kokeneet, että haiseva tuote aiheuttaa usein myös erilaisia terveysoireita, kuten iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä, allergiaa, päänsärkyä ja pahoinvointia, pahimmillaan astmakohtauksia.

Tukes pyysi eräiltä huonekaluja valmistavilta ja maahantuovilta yrityksiltä tietoja siitä, miten he ovat varmistuneet tuotteen turvallisuudesta, mikä voisi aiheuttaa hajun uudessa tuotteessa sekä selittää kuluttajien tuotteesta saamat oireet. Yrityksiltä pyydettiin myös selvitystä siitä, sisältääkö tuote REACH-asetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineet) ja onko tuote käsitelty biosidilla.

Patjan tuuletus auttaa useimmiten

Huonekaluyritysten antamien selvitysten perusteella on todennäköistä, että hajun sekä kuluttajien kokemat oireet aiheuttaa patjojen ja pehmustettujen huonekalujen vaahtomuovi. Vaahtomuovia markkinoidaan useilla eri nimillä, kuten viskoelastinen vaahtomuovi ja muisti-/memory-/älyvaahto- sekä kylmävaahtomuovi. Kaikkien vaahtomuovien valmistuksessa käytetään useita erilaisia kemikaaleja. Yritysten mukaan olosuhteista riippuen kemikaalijäämiä voi jäädä vaahtomuovin solukkoon niin että valmis tuote haisee. Huonekaluyritysten mukaan haju poistuu muutamassa viikossa vaahtomuovia tuulettamalla, imuroimalla ja painelemalla.

Tukesin saamien ilmoituksien mukaan tuulettaminen ei kuitenkaan aina tuo helpotusta hajuongelmaan ja kuluttajien kokemiin oireisiin. Osa kuluttajista ei lopulta pysty käyttämään tuotetta siinä tarkoituksessa mihin he ovat sen hankkineet. Osalla kuluttajista ei myöskään ole tuuletusmahdollisuutta esimerkiksi parvekkeella.

Tukes jatkaa asian selvittämistä patjojen vaahtomuovin osalta ja kartoittaa mahdollisten ongelmien laajuutta. Sitä varten toivomme kuluttajilta vastauksia kyselyyn uusien patjojen aiheuttamista terveysoireista.

–Vastausten perusteella harkitsemme jatkotoimia asian tarkemmaksi selvittämiseksi, kertoo selvitystä tehnyt ylitarkastaja Kati Suomalainen

Jos olet saanut oireita uusista patjoista, vastaa kyselyymme. Kysely on auki  7.3.2019 saakka.

Linkit:

Tukesin verkkosivut  

Apua yksittäisiin kuluttajariitoihin kuluttajaneuvojilta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kati Suomalainen, p. 029 5052 015, [email protected]

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC