Valikko

Tukes selvitti lelujen kemikaalipitoisuuksia

Tukes 18.11.2014 10.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) markkinavalvonnan tulosten perusteella Suomessa myytävät lelut täyttävät melko hyvin uudet kemikaaliturvallisuus-vaatimukset. Tukes testautti kesän aikana 25 lelua, joista 18 täytti vaatimukset tutkituilta osin. Havaitut puutteet olivat pääasiassa merkintäpuutteita.

 Tukes testautti Tullilaboratoriossa lelujen kemiallisia ominaisuuksia, kuten tiettyjen alkuaineiden liukenemista sekä lelujen ftalaattipitoisuuksia. Muutamasta lelusta testautettiin myös mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet. Viidestä suuhunpantavaksi tai alle 3-vuotiaille tarkoitusta lelusta testautettiin SGS Inspection Services Oy:ssä syöpävaarallisina pidetyt N-nitrosoamiinit ja N-nitrosoituvat aineet.

Testaustulosten perusteella toiminnanharjoittajat ovat huomioineet melko hyvin kesällä 2013 voimaan astuneet lelujen kemiallisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset. Kahdesta lelusta löytyi tosin rajoitettuja kemikaaleja hieman yli raja-arvon. Uudet vaatimukset koskevat kuitenkin vain niitä leluja, jotka on saatettu Euroopan markkinoille uusien rajoitusten tultua voimaan.

Testeissä joistakin leluista löytyi merkintäpuutteita. Esimerkiksi kolmesta ilmapallopakkauksesta puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset varoitukset. Kahdesta lelusta puuttuivat maahantuojan ja/tai valmistajan yhteystiedot.  

EU:n tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) mukaan Euroopasta on löydetty tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä vaarallisia leluja enemmän kuin vuonna 2013 yhteensä. Eniten ilmoituksia on tullut liittyen lelujen kemiallisiin vaaroihin. Suurin osa kemiallisen vaaran aiheuttavista leluista on sisältänyt liikaa ftalaatteja, mutta myös raskasmetalleja on löydetty edellisvuosia enemmän.

Mikäli jokin kemikaali todetaan vaaralliseksi, sen käytölle leluissa asetetaan rajoituksia. Esimerkiksi N-nitrosoamiinit ja N-nitrosoituvat aineet sekä tietyt raskasmetallit on todettu terveydelle vaarallisiksi, ja tietyt ftalaatit aiheuttavat vaaraa lisääntymiselle. Uusista kemikaaleista ja niiden aiheuttamista vaaroista saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Toiminnanharjoittajien tulee seurata aktiivisesti lelulainsäädännön kehitystä varmistuakseen siitä, että he saattavat markkinoille vain turvallisia leluja.

Valmistaja on vastuussa lelujen turvallisuudesta sekä siitä, että turvallisuus on varmistettu etukäteen testauttamalla lelu vaatimusten mukaan. Lisäksi valmistajan pitää huolehtia lelujen merkinnät ja varoitukset kuntoon ennen myynnin aloittamista. Leluissa tulee olla CE-merkintä, jolla valmistaja vakuuttaa, että lelu täyttää kaikki sille asetetut turvallisuusvaatimukset. Maahantuojan velvollisuus on varmistua, että lelut täyttävät vaatimukset ja että niissä on tarvittavat merkinnät ja varoitukset suomeksi ja ruotsiksi.

Lasten turvallisuutta pidetään tärkeänä, minkä vuoksi lelut ovat yksi valvotuimmista tuoteryhmistä Euroopassa. Vaikka tilanne Tukesin testausten perusteella näyttääkin varsin hyvältä Suomessa, on leluturvallisuudessa RAPEX-järjestelmän tietojen perustella vielä paljon kehitettävää.

Lue lisää lelujen uusista turvallisuusvaatimuksista Tukesin  tiedotteesta 2013 

Lisätietoa RAPEX-tietojenvaihtojärjestelmästä löytyy Tukesin verkkosivuilta

Lisätietoja:
tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto, p. 029 5052 187, [email protected]

Tukesin Turvallinen arki lapselle –teemaviikkoa vietetään 13-19.11.2014
Teemaviikon avoin keskustelutilaisuus Pasilassa, Ratapihankatu 9:n auditoriossa ke 19.11. klo 10-11.30 – tervetuloa!
Asiantuntijat päivystävät ja vastaavat lasten turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin Tukesin Facebook-sivulla ke 19.11. klo 12-15.

Seuraa Tukesia somessa:

Twitter: @tukesinfo
Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto
LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto”