Hyppää sisältöön

Tukes testautti kansanmaskien kemikaaleja – terveydelle vaarallisia pitoisuuksia ei löytynyt

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 3.5.2021 9.26
Tiedote
Testattuja maskeja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti keväällä 2021 kuluttajille myytävien ns. kansanmaskien eli kangasmaskien ja kertakäyttöisten kuitumaskien kemikaaleja. Testatuista kansanmaskeista ei löytynyt terveydelle haitallisia määriä vaarallisia aineita.

Tukes testautti yhteensä 21 erilaista kansanmaskia keväällä 2021. Testiin valitut maskit olivat myynnissä kaupoissa ja verkkokaupoissa tai muuten kuluttajien saatavilla. Maskit olivat sekä ulkomaisilta että kotimaisilta valmistajilta. Tukes päätti testata maskien kemikaaleja, koska sai kuluttajilta useita ilmoituksia kansanmaskeista.

– Tukes ei tarkasta tuotteita ennakkoon, mutta testaamme ja valvomme kuluttajien saatavilla olevia tuotteita riskiperusteisesti pistokokein. Kuluttajilta on tullut Tukesiin yhteydenottoja kansanmaskien epämiellyttävistä tai voimakkaista hajuista ja halusimme selvittää niiden kemikaaleja tarkemmin, kertoo ylitarkastaja Elina Vaahtovuo.

Tukes valvoo markkinoilla olevia kansanmaskeja ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja myyjällä, joiden pitää huomioida myös maskien mahdolliset kemikaalit.

Testien tulokset

Työterveyslaitos testasi maskit Tukesin toimeksiannosta. Testissä selvitettiin, millaisia haihtuvia aineita maskeista vapautuu ilmaan. Tarkasteltavana oli satoja erilaisia haihtuvia orgaanisia aineita. Tämän lisäksi mitattiin formaldehydin pitoisuutta maskissa.

Lähes kaikista tuotteista, kuten tekstiileistä ja pesuaineista, voi haihtua vaihtelevia määriä aineita ilmaan. Osa haihtuvista aineista voi olla esimerkiksi hengitysteitä ärsyttäviä. Tekstiilit voivat sisältää formaldehydiä, joka on peräisin tekstiilien viimeistelyssä käytetyistä kemikaaleista. Formaldehydi voi toistuvassa tai pitkäaikaisessa ihokosketuksessa aiheuttaa allergista kosketusihottumaa.

Testi osoitti, että haihtuvien aineiden kokonaispitoisuuksien vaihtelu eri maskien välillä oli suurta. Toisten maskien korkeampi kokonaispitoisuus voi selittää voimakkaampaa hajua. Tuotteen haju tai hajuttomuus ei kuitenkaan suoraan kerro sen vaikutuksista terveydelle. Terveysvaikutukset riippuvat yksittäisten aineiden vaaraominaisuuksista ja altistumisen määrästä, eli haitallisten aineiden pitoisuuksista hengitysilmassa.

– Ihmiset ovat olleet huolissaan joidenkin maskien voimakkaasta hajusta, koska maskia pidetään kasvoilla pitkiäkin aikoja. Kuitenkaan pelkästä tuotteen hajusta ei voi päätellä, että siitä aiheutuisi terveyshaittaa. Testattujen maskien aineista aiheutuvat haitalliset terveysvaikutukset ovat hyvin epätodennäköisiä, sanoo ylitarkastaja Petteri Talasniemi.

Osa testissä havaituista aineista saattaa korkeina pitoisuuksina aiheuttaa ohimeneviä ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita. Aineiden pitoisuudet olivat kuitenkin hyvin pieniä ja ne alittivat ilmalle asetetut enimmäispitoisuusrajat. Pitoisuusrajat on asetettu väestön terveyden turvaamiseksi. Formaldehydia havaittiin pieniä pitoisuuksia erityisesti pesemättömissä kangasmaskeissa. Vaikka pitoisuudet olivat pieniä, tämä puoltaa kangasmaskeihin liitettyä suositusta, että ne kannattaa pestä ennen ensimmäistä käyttöä.  

Kuluttaja, voit kysyä maskien kemikaaleista tuotteen valmistajalta, maahantuojalta tai myyjältä

Henkilöt, jotka ovat herkempiä ärsyttäville ja herkistäville aineille, saattavat saada oireita hyvinkin pienistä pitoisuuksista. Jos saat oireita jostain tietystä maskista, lopeta tuotteen käyttö ja kokeile jotain toista maskia. Maskeista mahdollisesti vapautuvia aineita voit vähentää tuulettamalla tai pesemällä maskin ennen käyttöä.

– Jos maski haisee voimakkaasti, sitä voi tuulettaa ennen käyttöönottoa puhtaassa ja kuivassa tilassa. Kankaiset maskit kannattaa aina pestä ennen käyttöä, neuvoo Elina Vaahtovuo.

Kansanmaskeille ei ole vielä EU:ssa nimenomaisia vaatimuksia, vaan niitä koskevat EU:n kemikaalilainsäädännön lisäksi kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset, eli ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle. Kansanmaskien standardisointityö on käynnissä EU-tasolla.

Kuluttajalla on oikeus saada tietoa kansanmaskien mahdollisesti sisältämistä ns. erityistä huolta aiheuttavista aineista ja biosidikäsittelyistä tuotteen valmistajalta, maahantuojalta tai myyjältä. Biosidikäsittelyä voidaan käyttää maskeissa esimerkiksi virusten ja bakteerien tuhoamiseen.

Testatut tuotteet ja yhteenveto tuloksista

Testin tulokset ovat valmistuseräkohtaisia.

Yhteenveto testien tuloksista (pdf, 388 kt)

Lisätietoja medialle

Markkinavalvonta: Elina Vaahtovuo, ylitarkastaja, p. +358 29 505 2003

Kemikaaliriskit: Petteri Talasniemi, ylitarkastaja, p. +358 29 505 2104

sähköpostiosoitteet [email protected]

Lisätietoja

Hengityssuojaimet - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kysy tuotteiden kemikaaleista

Biosidit

Tukes tutki kansanmaskien suodatustehokkuutta ja hengitysvastusta – maskien ominaisuuksissa paljon vaihtelua

 
Sivun alkuun