Hyppää sisältöön

Tukes testautti tatuointi- ja kestopigmentointivärejä: tulokset parantuneet merkittävästi

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 22.5.2023 13.13
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä selvisi, että tatuointi- ja kestopigmentointivärien turvallisuus on kehittynyt parempaan suuntaan. Tukesin aiemmassa valvontaprojektissa melkein puolet tatuointi- ja kestopigmentointiväreistä sisälsi kiellettyjä terveydelle vaarallisia aineita. Nyt 3 värissä 21 näytteestä oli näitä aineita yli sallitun rajan.

Vuoden 2022 alussa tuli voimaan EU:n laajuinen rajoitus, joka koskee tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä käytettäviä kemikaaleja. Rajoituksen tarkoitus on suojella ihmisiä aineiden terveysriskeiltä.

Tukes hankki valvontaprojektia varten 21 näytettä suomalaisilta tatuointi- ja kestopigmentointivärien jakelijoilta. Väreistä testattiin, sisältävätkö ne aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä tai raskasmetalleja. 

Valtaosa testatuista aineista luokitellaan syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi eli niin sanotuiksi CMR-aineiksi.

Tämän lisäksi testattiin 10 näytteen mikrobiologista puhtautta eli löytyikö niistä bakteereja, hiivoja tai homeita. Puutteet tatuointivärien puhtaudessa voivat altistaa infektioille. 

Tukes toteutti valvontaprojektin yhteistyössä Tullin kanssa.

Pitoisuusrajat ylittyivät kolmessa värissä

Kolmessa testatussa värissä kemialliset pitoisuusrajat ylittivät rajoituksessa ilmoitetun pitoisuusrajan. Yksi näistä kolmesta sisälsi myös huomattavan määrän mikrobeja. Yritykset lopettivat näiden tuotteiden myynnin oma-aloitteisesti. 

12 värissä oli erilaisia merkintäpuutteita, esimerkiksi pakkauksesta puuttui varoitus tuotteen sisältämästä nikkelistä tai puuttui maininta ”tatuoinneissa ja kestopigmentoinneissa käytettävä seos”. Yritykset korjasivat merkinnät lainsäädännön mukaisiksi.

Edellisen kerran Tukes testautti värejä vuonna 2019, jolloin lähes puolet testatuista väreistä oli terveydelle vaarallisia.

- Testien perusteella vaikuttaa siltä, että tilanne on parantunut todella paljon. Merkinnöissä on yhä parantamisen varaa, mutta merkintäpuutteet olivat varsin vähäisiä ja turvallisuuden kannalta ei niin keskeisiä, ylitarkastaja Anna Vuori sanoo.

Kysy tietoja ennen kuin otat tatuoinnin

Palvelun turvallisuutta koskevien tietojen lisäksi uudessa rajoituksessa on tarkennettu, mitä tietoja väreistä on annettava ennen palvelun aloittamista. Asiakkaan pitää saada väristä pakkaukseen merkityt ja käyttöohjeisiin sisältyvät tiedot ennen kuin tatuointia tai kestopigmentointia aloitetaan. Näihin tietoihin kuuluvat mm. värin sisältämät ainesosat. 

Valvontahavaintojen mukaan palveluntarjoajat tuntevat tämän velvoitteen varsin huonosti.

- Varmista, että olet saanut tarvittavat tiedot ennen palvelun aloittamista, Vuori kehottaa.

Esimerkiksi värin ainesosaluettelosta voit tunnistaa aineita, joita sinua on mahdollisesti kehotettu välttämään allergioiden vuoksi.

Toimi näin, kun otat tatuointia tai kestopigmentointia

Varmista ohjeet

Varmista, että saat riittävät ohjeet palveluntarjoajalta jo ennen toimenpidettä. Esimerkiksi jotkut sairaudet ja lääkitykset estävät tatuoinnin ja kestopigmentoinnin ottamisen. Keskustele terveydellisistä rajoituksista palveluntarjoajan ja tarvittaessa oman lääkärin kanssa.

Varaudu jälkihoitoon

Tatuointi ja kestopigmentointi vaativat huolellista jälkihoitoa useita päiviä toimenpiteen jälkeen. Katso läpi jälkihoito-ohjeet jo ennakkoon.

Kysy tuotteista

Vastuullinen palveluntarjoaja kertoo mielellään osaamisestaan ja käyttämistään tuotteista. Varmista myös, että saat nähtäväksi tatuoinnissa tai pigmentoinnissa käytettävien värien ainesosaluettelon ennen toimenpidettä. Näin sinulla on mahdollisuus esimerkiksi tunnistaa luettelosta aineita, joille tiedät olevasi allerginen.

Jos tulee terveyshaittaa

Jos olet huolissasi aiemmin ottamastasi tatuoinnista tai se aiheuttaa sinulle terveyshaittaa, esimerkiksi kutisee tai punoittaa, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.


Lisätietoja
Markkinavalvonta: ylitarkastaja Anna Vuori, puh. 029 5052 035, [email protected]
Kemikaaliriskit: ylitarkastaja Petteri Talasniemi puh. 029 5052 104, [email protected]

Tiedote 13.11.2019: Tukes testautti tatuointi- ja kestopigmentointivärejä: kahdeksasta väristä löytyi terveydelle vaarallisia aineita 
Tatuoinnit ja kestopigmentoinnit Tukesin verkkosivuilla
 

 
Sivun alkuun