Tukes valvoo kemikaalien markkinointia verkkokaupoissa

Tukes
17.2.2017 8.29
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistuu vuoden 2017 aikana EU:n yhteiseen kemikaalien nettikauppaa koskevaan valvontahankkeeseen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajille annetaan vaaditut tiedot verkkokaupoissa myytävistä vaarallisista kemikaaleista. Hanketta koordinoi Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumi.

EU-lainsäädännön mukaan verkkokaupassa myytävästä vaarallisesta seoksesta tulee olla nähtävillä pakkausmerkinnöissä mainitut vaaraominaisuudet. Vähimmäisvaatimuksena tulee mainita vaaralausekkeet, kuten "Vaurioittaa vakavasti silmiä" tai "Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion".  Vaaralausekkeiden tulee olla nähtävillä ostajalle tuotteesta verkkokaupassa annettavissa tiedoissa tai valokuvassa, josta kyseiset lausekkeet ovat luettavissa.

Periaatteena on, että mikäli kuluttajalla ei ole mahdollisuutta ostopäätöstä tehdessään nähdä vaarallisen kemikaalin pakkausmerkintöjä, tulee verkkokaupassa olla nähtävillä tiedot kemikaalin vaaroista. Vaatimus koskee kaikkia verkkokaupassa kuluttajille myytäviä EU:n CLP-asetuksen mukaan vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja sekä kemikaaleja, jotka sisältävät tiettyjä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Tukes valvoo näiden velvoitteiden noudattamista Suomessa.

Vaarallisia kemikaaleja ovat esimerkiksi monet pesuaineet, autokemikaalit, maalit ja muut rakentamisen kemikaalit, biosidit ja kasvinsuojeluaineet. Kemikaalien käyttäjän on tärkeää lukea varoitusetiketin ohjeet ja toimia niiden mukaan.

Valvontahankkeen tulokset valmistuvat vuonna 2018.

Lisätietoja kemikaalien merkinnöistä Tukesin Kemikaalien merkinnät -sivulla .

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Markus Mäki, puh. 029 5052 175
[email protected]