Valikko

Tukes valvoo tehostetusti öljylyhtyjä

Tukes 6.2.2015 9.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tänä vuonna tehostetusti markkinoilla olevia öljylyhtyjä.  Öljylyhtyjen ja -lamppujen käyttöön liittyy turvallisuusriskejä, kuten palo- ja myrkytysvaara.  Lamppuöljy on yleensä vaarallista kemikaalia, joka nieltynä aiheuttaa keuhkovaurioita.  Näistä vaaroista on varoitettava käyttöohjeissa ja pakkausmerkinnöissä. Onnettomuuksien välttämiseksi tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Öljylamput ja -lyhdyt ovat kynttilätuotteita, joiden valvonnasta Tukes vastaa. Valmistajien, maahantuojien ja myyjien velvollisuus on huolehtia tuotteiden turvallisuudesta ja siitä, että niiden käytöstä on annettu kaikki tarvittavat ohjeet ja varoitukset. Kuluttajien puolestaan on noudatettava ohjeita ja käytettävä tuotteita huolellisesti ja varovaisesti.

Sydänlangalla toimivat öljylyhdyt valvonnan kohteena

Öljylyhtyjä on pääsääntöisesti kolmenlaisia. Perinteisissä öljylyhdyissä sekä sisustuskäyttöön tarkoitetuissa ns. koristeellisissa öljylampuissa ja  öljyhdyissä polttoaineena toimiva öljy tai valopetroli kulkeutuu sydänlankaa pitkin polttimoon ja palavan liekin aiheuttama hehku toimii valon lähteenä. Sydänlangalla toimivat öljylyhdyt ovat yleisiä kulutustavaroita ja niihin sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia sekä soveltuvin osin kynttilätuotteista ja öljylampuista annettuja standardeja. Paineelliset voimavalolamput, eli ns. tillikat, ovat valaisuteholtaan oleellisesti tehokkaampia niissä käytettyjen hehkusukkien ja paineen vuoksi. Ne kuuluvat painelaitedirektiivin soveltamisalaan. 

Kuluvana vuonna Tukes valvoo erityisesti sydänlangalla toimivia öljylyhtyjä. Kynttilätuotteita myyvillä yrityksillä on vielä mahdollisuus tarkastella omia valikoimiaan ja varmistua myynnissä olevien öljylyhtyjen turvallisuudesta.

Vuonna 2013 Tukes testautti sisustuskäyttöön tarkoitettuja öljylamppuja, ja kaikista testatuista lampuista löytyi tuolloin vakavia puutteita. Tietoa vaaraa aiheuttaneista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.


Tukes valvonut myös lamppuöljyjen merkintöjä ja pakkauksia

Lamppuöljyt ovat yleensä maaöljypohjaisia palavia nesteitä, kuten petrolia, ja ne voivat aiheuttaa vakavan keuhkovaurion tai jopa kuoleman vaaraa nieltynä. Sen takia niihin ei saa lisätä väriaineita eikä hajusteita, jotka voisivat houkutella juomaan nesteitä. Tuotteet tulee pakata enintään yhden litran vetoisiin mustiin läpinäkymättömiin pulloihin, joissa on asianmukaiset tiedot tuotteen vaarallisuudesta ja turvasuljin.

Tällaiset lamppuöljyt tulee merkitä tekstillä ”Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta” sekä tekstillä ”Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”. Vastaava merkintä on oltava myös ruotsiksi.

Tukes on valvonut lamppuöljyjen merkintä- ja pakkausvaatimuksia. Tukesin tarkastamasta kahdestatoista tuotteesta muutamassa oli merkintä- tai pakkauspuutteita. Tukes on ollut yhteydessä yrityksiin.

Ohjeita kuluttajille

-   Älä jätä palavaa kynttilää tai lyhtyä ilman valvontaa.

-   Sijoita palavat kynttilätuotteet ja lyhdyt palamattomalle alustalle riittävän kauaksi toisistaan ja herkästi syttyvistä materiaaleista.

-  Pidä kynttilätuotteet ja lyhdyt aina pienten lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

-   Käytä kynttilätuotteita ja lyhtyjä vain valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli ohjeet puuttuvat, pyydä ne myyjältä. Tutustu ohjeisiin ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myös myöhempää käyttöä varten.

-   Kiinnitä erityistä huomiota lamppuöljyn käsittelyyn ja säilytykseen. Lamppuöljyt ovat vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa erityisesti lapsille. Lue varoitusetiketin tiedot ennen käyttöä.

Kynttilätuotteisiin liittyvää tietoa valmistajille, maahantuojille ja myyjille on koottu Tukesin verkkosivuille.  Sivuilta löytyy myös Tukesin laatima ohje Kynttilätuotteiden ja eräiden palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuusvaatimukset.

Lisätietoja:
Suunnittelija Nina Majuri p. 029 5052 145 sekä erikoissuunnittelija Kari Andersson p. 029 5052 112, tarkastaja Elina Vaahtovuo p. 029 5052 003 (lamppuöljyt), [email protected]