Tukes vastaa asiakkaiden toiveeseen: moni ilmoitus ja lupa muuttuu sähköiseksi, vastuullisuudesta saa Tunnen tuotteeni -merkin

18.2.2020 10.53
Tiedote
Tukesin turvallisuusemojeita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kysyi asiakkailta, kuinka tyytyväisiä he ovat Tukesin toimintaan. Asiakkaat odottavat Tukesilta eniten sähköisiä ja moderneja palveluita. Tukesissa on käynnissä parhaillaan useampi kehitysprojekti, joiden tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin.

Tukesin asiakkaat ovat voineet tehdä viime vuodesta lähtien sähköisesti Aluehallinnon asiakaspalvelusta kylmäalaan, pelastustoimen laiteliikkeisiin ja sähköurakointiin liittyviä ilmoituksia. Vuoden 2019 aikana 72 prosenttia ilmoituksista tehtiin sähköisesti. Tämän vuoden aikana on tarkoitus sähköistää sähkölaitteistoihin ja hyväksyttyihin liikkeisiin liittyvät ilmoitukset ja kehittää ilmoitusten verkkomaksamista. Myös vaarallisia kemikaaleja käsittelevät laitokset ja maa- ja biokaasuun liittyviä lupia tarvitsevat voivat 2020 loppuvuodesta alkaa hakea Tukesilta lupia sähköisesti.

Asiakastutkimuksen perusteella asiakkaat kaipaavat Tukesilta apua myös siihen, miten asiakas voisi edistää vastuullisuutta paremmin omassa toiminnassaan. Tähän on tulossa Tukesilta uudenlaisia keinoja. Asiakas voi tenttiä Tukesille turvallisuusasioita ja saada hyväksytystä suorituksesta Tunnen tuotteeni -merkin käyttöönsä. Merkki kertoo vastuullisesta yrityksestä, joka on tentillä osoittanut, että se tuntee tuoteturvallisuuteen liittyvät säädökset. Merkki tulee käyttöön vielä tämän vuoden aikana.

71 prosenttia asiakkaista on tehnyt turvallisuutta edistäviä muutoksia Tukesin kanssa asioinnin jälkeen

Asiakastutkimuksen mukaan Tukes on onnistunut varsin hyvin vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja odotuksiin. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat yhteistyöhön Tukesin henkilökunnan kanssa.

– Olimme ilahtuneita siitä, että 71 prosenttia vastaajista kertoi tehneensä turvallisuutta edistäviä muutoksia asioituaan meidän kanssamme. Tukesin tavoitteena on kannustaa asiakkaitamme toimimaan lain mukaan ja vastuullisesti, ja tarjoammekin paljon neuvontaa ja opastusta. Hienoa, että meistä on ollut usealle asiakkaalle apua, tutkimus- ja kehitysjohtaja Minna Päivinen Tukesista sanoo.

– Valvonnan keinoin varmistamme, että lakisääteiset velvollisuudet ja vaatimukset tulevat täytettyä, Päivinen jatkaa.

Asiakastutkimukseen vastasi 842 henkilö- tai yritysasiakasta. Joukossa oli yrityksiä, ammattilaisia, kuluttajia, kuntien edustajia ja muita viranomaisia. Osaa haastateltiin puhelimitse, osa vastasi kyselyyn sähköisesti. Kyselyn toteutti Innolink syksyllä 2019.

Kansalaiset luottavat Tukesiin

Tukes osallistui vuoden 2019 lopussa T-Median tekemään julkishallinnon organisaatioiden mainetutkimukseen.

Luottamus&Maine-tutkimuksen perusteella eniten parannettavaa viranomaisilla on kautta linjan uudistumiskyvyssä ja vuorovaikutuksessa.

Tukes sijoittui mainetutkimuksessa sijalle viisi. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 69 toimijaa.

– Haluamme olla luottamuksen arvoisia myös jatkossa. Tähän pyrimme etenkin avoimella viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Jatkamme aktiivista viestintää vastuullisista ja turvallisista toimintatavoista sekä valvontamme ja muun työmme tuloksista. Meihin voi myös olla matalalla kynnyksellä yhteydessä verkkosivujen ja somekanavien kautta, viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen Tukesista sanoo.

Luottamus&Maine-tutkimukseen osallistui yhteensä 6843 suomalaista syksyllä 2019. Tutkimus toteutettiin sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja:

Tukesin sähköisen asioinnin kehittäminen: ryhmäpäällikkö Jorma Rantanen, p. 029 5052 106

Tukesin asiakastutkimus: tutkimus- ja kehitysjohtaja Minna Päivinen, p. 029 5052 685

Luottamus & Maine -kyselyn tulokset Tukesin näkökulmasta: viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen, p. 029 5052 119