Hyppää sisältöön

Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön

Tukes
30.11.2015 15.57
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruise OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen. Lupa koskee keväällä 2016 kylvettäviä siemeniä. Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ei ole vieläkään käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.

Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 neonikotinoideihin kuuluvia imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla, koska tehoaineiden epäiltiin aiheuttavan mehiläiskuolemia. Viljelykasveista mm. rypsi ja rapsi katsotaan mehiläisiä houkutteleviksi.

Poikkeuslupa myönnettiin siementen peittaukseen keväälle 2016, koska kirppojen torjuntaan ei ole käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja. EU:n jäsenmaat saavat myöntää valmisteiden käyttöön hätälupia enintään 120 vuorokaudeksi, jos torjunta ei ole hallittavissa muilla kohtuullisilla keinoilla.

Suomessa pääosa öljykasviviljelystä perustuu pohjoisten olojemme vuoksi kevätkylvöisiin lajikkeisiin. Kevätöljykasvit ovat syksyllä kylvettäviä lajikkeita alttiimpia kirppatuhoille, ja pahimmillaan ilman peittausta vain pieni osa siemenistä kehittyy taimiasteelle.  Öljykasvien viljely ilman peittausta lisää kasvinsuojeluaineruiskutuksia kylvön jälkeen, eivätkä ne kuitenkaan pelasta jo vaurioitunutta taimikasvustoa. Lisäksi peittauskäsittelyä korvaavat synteettiset pyretroidit ovat erittäin myrkyllisiä pölyttäjille, muille niveljalkaisille ja vesieliöille.

– Öljykasvit ovat erinomainen vuoroviljelykasvi viljan viljelyssä ja ne ehkäisevät kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta. Öljykasvien viljelyala romahtaisi tai viljely voisi loppua kokonaan ilman tehokasta keinoa torjua kirppoja. Viljelyn loppuminen johtaisi kotimaisten kasviöljyjen tuotannon huomattavaan vaikeutumiseen ja Suomen valkuaisomavaraisuuden vähentymiseen, kertoo johtaja Kaija Kallio-Mannila.

Suomen mehiläishoitajien liitto (SML ry) on käsitellyt asiaa eikä vastusta poikkeuslupaa edellyttäen, että kylvö tehdään muilla kuin pneumaattisilla kylvökoneilla.

Huoltovarmuuskeskus on toimittanut Tukesille kannanoton, jossa todetaan rypsiöljyllä ja valkuaisrouheella olevan keskeinen osuus elintarvikehuollon ja rehuteollisuuden raaka-aineina. Näiden huoltovarmuus korostuu erityisesti poikkeusoloissa.

Neonikotinoidien haitallisuuden arviointia jatketaan

Neonikotinoidien käyttörajoitusten taustalla on epäily siitä, että ne ovat haitallisia mehiläisille. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on vuodesta 2013 kerännyt tutkimustuloksia aiheesta. Kun EFSA on arvioinut tutkimukset, komissio tarkastelee rajoitusta uudelleen. EFSA ei ole antanut tarkkaa arviota aikataulusta, mutta arviointi pyritään tekemään niin pian kuin mahdollista, käyttetävissä olevien resurssien puitteissa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (nykyisin Luonnonvarakeskus Luke) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistivät vuonna 2013 kaksivuotisen hankkeen, jossa tutkitaan öljykasvien peittauksessa ja ruiskutuksessa käytettävien neonikotinoidivalmisteiden vaikutuksia mehiläisiin. Syyskuussa 2014 julkaistun väliraportin mukaan pölyttävät hyönteiset altistuvat lähellä riskirajoja oleville pitoisuuksille. Neonikotinoideilla ei kuitenkaan havaittu vaikutuksia mehiläisyhdyskuntien talvehtimiseen. Hankkeen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2015.

– Neonikotinoidien vaikutuksiin pölyttäville hyönteisille on suhtauduttava vakavasti niin ekosysteemille kuin maataloudelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen vuoksi. Tällä hetkellä kirppojen aiheuttamia tuhoja ei kuitenkaan voi hallita muilla keinoilla. Öljykasvien peittaukseen tulisi pikaisesti löytää kestäviä kasvinsuojelun menetelmiä, sanoo Kaija Kallio-Mannila. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Satu Rantala, p. 0295052013

johtaja Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036

[email protected]