Hyppää sisältöön

Tukesin lupa Vaasan LNG-välivarastolle – nesteytetyn maakaasun tarve on Suomessa kasvanut, kun maakaasun tulo Venäjältä loppui

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 10.6.2022 8.22
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi huhtikuussa luvan Vaasan Vaskiluodon satamaan valmistuvalle LNG-välivarastolle. Varasto on otettu käyttöön tällä viikolla. Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n varasto on tarkoitettu Vaasan alueen teollisuuden sekä Vaasan ja Uumajan välisen laivaliikenteen käyttöön. Nesteytetyn maakaasun tarve on Suomessa kasvanut, kun maakaasun tulo loppui Venäjältä toukokuussa.

Vaasan LNG-välivarasto kattaa alueellisen tarpeen

Vaasan 450 m3 LNG-varasto palvelee Vaasan alueen teollisuutta, ja varaston LNG:tä voidaan käyttää myös laivaliikenteen polttoaineena. LNG tuodaan välivarastolle säiliöautolla ja sitä kuljetetaan edelleen loppuasiakkaille säiliöautolla. Vaasan varastolla LNG:tä ei höyrystetä maakaasuksi.

Aiemmat Suomeen rakennetut LNG-varastot on tarkoitettu yksittäisten teollisuuslaitosten käyttöön, ja näissä kohteissa LNG:stä höyrystetty maakaasu johdetaan putkistolla käyttölaitteille.  

LNG-varaston turvallisuus on varmistettu monin tavoin

Varaston turvallisuus varmistetaan noudattamalla LNG:n varastoinnille tarkoitettujen eurooppalaisten standardien turvallisuusperiaatteita ja -järjestelyjä. Lupahakemuksessa on selvitetty, miten standardien vaatimukset täytetään. Syttymisriskiä minimoidaan erilaisin turvallisuustoimenpitein. Vuotoihin on varauduttu nopealla eristämisellä ja vuodonhallintajärjestelyillä, kuten vuodonkeruukanavalla ja -altaalla. Varastolla on hätäpysäytyskytkimiä vaaratilanteiden estämiseksi ja rajoittamiseksi.  

Turvallisuusselvitys täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset 

Varasto on LNG:n määrän perusteella turvallisuusselvityslaitos. Tällainen laitos luokitellaan johtamisjärjestelmien ja turvallisuusselvityksen osalta korkeimpaan luokkaan EU:n yhteisölainsäädännössä. Tukes on lupahakemuksen käsittelyssä varmistanut, että johtamisjärjestelmä ja turvallisuusselvitys täyttävät EU:n lainsäädännön vaatimustason.  

Tukes valvoo varaston turvallisuutta ja tekee sinne tarkastuksia 

Lupahakemuksen käsittelyn lisäksi Tukes on tehnyt LNG-varastolle käyttöönottotarkastuksen ennen toiminnan aloittamista. Tukes tekee varastolle määräaikaistarkastuksen vuosittain. 

LNG-varastojen lupakäsittely vaatii aikaa – muita viranomaisia ja naapureita on ensin kuultava

– LNG-varastojen lupakäsittely on monivaiheinen prosessi, joka kestää useita kuukausia. Kuulutusta ja lausuntoja edellyttävän lupahakemuksen käsittelyaika on noin 8 kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttavat hakemuksista pyydettävät lausunnot muilta viranomaisilta, sekä lähinaapureiden mahdollisuudet esittää mielipiteitä ja muistutuksia hankkeesta, sanoo Tukesin ylitarkastaja Suvi Perälä.

Luvan lisäksi kohteeseen on tehtävä käyttöönottotarkastus. Tarkastus tehdään tavallisesti sen jälkeen, kun lupapäätökseen sisältyvä valitusaika on päättynyt. 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Suvi Perälä, puh.  029 5052 134
sähköposti muotoa: [email protected]

Liite 1: Tukesin lupapäätös

Liite 2: Faktaa

Mitä on LNG?

Nesteytetty maakaasu, LNG (Liquefied Natural Gas) on miinus 162 asteeseen jäähdytettyä maakaasua. Muuttamalla kaasumainen maakaasu nestemäiseksi sen tilavuus saadaan tiivistettyä noin kuudessadasosaan. Ennen käyttöä LNG höyrystetään kaasumaiseen olomuotoon. 

Mihin LNG:tä käytetään?

Nesteytetystä maakaasusta höyrystettyä maakaasua käytetään sekä teollisuudessa että liikenteessä. Nesteytetyllä maakaasulla voidaan esimerkiksi korvata nestekaasu teollisuusprosesseissa ja polttoöljy lämmöntuotannossa.

Liite 3. Kuvia Vaasan LNG-varastolta

LNG-varastoalue Vaasan Vaskiluodossa

Kuva 1. LNG-varasto on turvallisuussyistä aidattu kokonaisuudessaan.

LNG-säiliö Vaasan Vaskiluodon varastolla

Kuva 2: LNG:tä varastoidaan kahdessa 225 msäiliössä. Säiliöiden turvallisuutta varmistetaan kaksivaippaisella tyhjöeristetyllä rakenteella. 
 

LNG:n purku- ja lastausalue Vaasan Vaskiluodossa

Kuva 3. Säiliöautojen purku ja lastaus tapahtuu lastausalueella aitauksen ulkopuolella. LNG tuodaan välivarastolle säiliöautolla ja sitä kuljetetaan edelleen loppuasiakkaille säiliöautolla.
 

Vuotoallas Vaasan Vaskiluodon LNG-varastolla

Kuva 4: LNG-vuodot ohjataan keräyskanavia pitkin syvään keruukaivoon. Tällä tavoin LNG:tä höyrystyy vuodon sattuessa mahdollisimman vähän. Jos höyrystynyt LNG syttyisi, jää tulipalon lämpövaikutus rajalliseksi.

 
Sivun alkuun