Tukesin Rovaniemen toimistossa avajaiset

Tukes
31.10.2011 14.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) tuli heinäkuussa 2011 lakimuutoksen myötä kaivosviranomainen, joka valvoo ja edistää kaivostoimintaa ja varmistaa, että se on taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen mukaista. Kaivosasioita varten perustetun Tukesin Rovaniemen toimipisteen avajaisia vietetään tänään.


Kaivoslain uudistuksen 1.7.2011 jälkeen Tukes päättää malminetsintä-, kaivos- ja kullanhuuhdontaluvista, mutta valtioneuvosto ratkaisee kaivosaluelunastuslupa-asian ja uraanin tuottamista koskevan kaivoslupa-asian. Tukes myös hoitaa lupiin liittyvää tietopalvelua ja pitää yllä kaivostietorekisteriä. Tukesin kaivosvalvonnan asiantuntijat sijoittuvat Rovaniemelle ja Helsinkiin.


Uusi kaivoslaki laajensi merkittävästi Tukesin tehtäviä kaivostoimialalla. Tukes valvoi jo entuudestaan kaivosturvallisuutta ja kemikaalien käyttöä kaivoksissa.


Kaivostehtävät siirtyivät Tukesiin työ- ja elinkeinoministeriöstä, josta Tukesiin siirtyi kesällä seitsemän kaivostehtäviä hoitanutta asiantuntijaa. Rovaniemelle on kuluvan vuoden aikana palkattu ryhmän vetäjä ja kolme asiantuntijaa. Rekrytoinnit Rovaniemen toimipisteeseen jatkuvat, ja vuoden 2012 alussa kaivosryhmän kokonaisvahvuus on 14 henkilöä.


Uusi kaivoslaki lisäsi merkittävästi viranomaistehtäviä. Muun muassa ympäristön kuulemista täsmennettiin uudessa kaivoslaissa, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää ja laajempaa sidosryhmä- ja kumppanuustoimintaa. Lisääntyneitä henkilöresursseja tarvitaan muutenkin, sillä erittäin nopeasti kasvaneen metallien kysynnän takia erityisesti malminetsintälupahakemusten käsittely on ruuhkautunut.


Tukesin kaivosryhmän päällikkö, kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa lupaa, että malminetsintä- ja kaivoslupien myöntämisessä päästään kahden vuoden sisällä noin puolen vuoden käsittelyaikaan. Parannus on huomattava, kun nyt pisimmät malminetsintään liittyvien lupien käsittelyajat ovat yli kolme vuotta.


- Tällä hetkellä Tukesissa työn alla on yli 500 malminetsintälupahakemusta, yli 60 kaivoslupahakemusta ja noin 10 kullanhuuhdontahakemusta. Lupien käsittely nopeutuu nykyisestä ja ruuhkista päästään tasapainoon, mutta se ei tapahdu yhtäkkiä, Liikamaa kuvailee nykyistä tilannetta.

Tukesin Rovaniemen toimipisteen avajaisia on mahdollisuus seurata suorana webcasting-lähetyksenä 31.10. klo 14-15.30 tästä linkistä.

Avajaisissa puhuvat Tukesin ylijohtaja Seppo Ahvenainen, elinkeinoministeri Jyri Häkämies, hallituksen puheenjohtaja Hannes Manninen (Lapin liitto) ja toiminnanjohtaja Olavi Paatsola (Kaivannaisteollisuus ry).

Lisätietoja:

Kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa, puh. 010  6052 117
Johtaja Päivi Rantakoski, puh. 010 6052 359

TEMin tiedote - Häkämies Rovaniemellä: kaivoslupien käsittelyä tehostetaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.