Valikko

Invigning av Tukes kontor i Rovaniemi

Tukes 31.10.2011 14.00
Pressmeddelande

I och med en lagändring blev Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i juli 2011 gruvmyndighet, som övervakar och främjar gruvverksamhet och ser till att den ordnas på ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Tukes kontor i Rovaniemi som inrättats för gruvärenden invigs i eftermiddag.


Efter gruvlagsreformen 1.7.2011 beslutar Tukes om malmletnings-, gruv- och guldvaskningstillstånd medan statsrådet avgör de ärenden som gäller gruvområdesinlösningstillstånd och de gruvtillståndsärenden som gäller utvinning av uran. Tukes sköter även informationstjänsterna i samband med tillstånden samt för ett gruvregister. Tukes sakkunniga inom övervakningen av gruvor är stationerade i Rovaniemi och Helsingfors.


Den nya gruvlagen förde med sig många nya uppgifter för Tukes inom gruvsektorn. Tukes övervakade redan tidigare gruvsäkerheten och användningen av kemikalier i gruvor.


Gruvuppgifterna överfördes till Tukes från arbets- och näringsministeriet, varifrån sju sakkunniga som haft hand om gruvuppgifter flyttade över till Tukes i somras. I Rovaniemi har man under det gångna året anställt en gruppledare och tre sakkunniga. Rekryteringen av personal till kontoret i Rovaniemi fortsätter och i början av 2012 ska gruvgruppen bestå av totalt 14 personer.


Den nya gruvlagen ökade myndighetsuppgifterna märkbart. Bland annat preciserades hörandet av omgivningen, vilket innebär intensivare och bredare intressent- och partnerskapsverksamhet. Större personalresurser behövs även annars, eftersom efterfrågan på metall ökat mycket snabbt, vilket lett till en anhopning av ansökningar om malmletningstillstånd.


Chefen för Tukes gruvgrupp, gruvöveringenjör Terho Liikamaa lovar att man inom två år ska komma ner till en handläggningstid på cirka ett halvt år för beviljande av malmletnings- och gruvtillstånd. Det är fråga om en avsevärd förbättring, eftersom de längsta handläggningstiderna för malmletningstillstånd nu är över tre år.


- För närvarande har Tukes över 500 ansökningar om malmletningstillstånd, över 60 ansökningar om gruvtillstånd och ett tiotal ansökningar om guldvaskningstillstånd att gå igenom. Handläggningen av tillstånd försnabbas och anhopningarna minskar, men det sker inte i en handvändning, säger Liikamaa om nuläget.


Invigningen av Tukes kontor i Rovaniemi kan ses i direktsänd webb-tv den 31 oktober kl. 14–15.30. Vid invigningen talar Tukes överdirektör Seppo Ahvenainen, näringsminister Jyri Häkämies, styrelseordförande Hannes Manninen (Lapplands förbund) och verksamhetsledare Olavi Paatsola (Kaivannaisteollisuus ry [Gruvindustrin rf]).

Mer information:

Gruvöveringenjör Terho Liikamaa, tfn 010 6052 117

Direktör Päivi Rantakoski, tfn 010 6052 359

Arbets- och näringsministeriet meddelande - Häkämies i Rovaniemi: handläggningen av gruvtillstånd effektiviseras