Hyppää sisältöön

Tukesin Sari Hemminki Suomen edustajaksi OIML:ään

Julkaisuajankohta 6.10.2021 10.02
Uutinen

Ylitarkastaja Sari Hemminki on nimitetty Suomen edustajaksi kansainvälisessä lakisääteisen metrologian yhteistyöjärjestössä OIML:ssa. Sari Hemminki on työskennellyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes) lakisääteiseen metrologiaan liittyvissä tehtävissä reilun 20 vuoden ajan.

OIML (International Organisation of Legal Metrology) kehittää ja julkaisee kansainvälisiä suosituksia, joita voidaan standardien tapaan käyttää lainsäädännössä pohjana mittauslaitteiden vaatimuksille. Suosituksilla on kansainvälisen standardin asema ja niiden tarkoituksena on yhtenäistää mittauslaitteiden vaatimukset ympäri maailmaa. 

Esimerkiksi  Euroopan mittauslaitedirektiivin (MID) tekniset vaatimukset ovat valtaosin yhtäpitäviä OIML:n suositusten kanssa ja OIML:n suosituksilla on MIDissä vastaava asema kuin EN-standardeilla. Metrologiassa vaatimusten kansainväliseen yhtenäistämiseen pyrkiminen on tärkeää, sillä kaupankäyntikin on globaalia toimintaa ja siten siihen liittyvien mittausten luotettavuuden osoittaminen on kansainvälisesti merkittävä asia.

Kuten muissakin standardisointijärjestöissä, suositusten valmistelu tapahtuu työryhmissä, joissa on mukana alan asiantuntijoita ympäri maailmaa. 

- Tämä on erinomainen paikka vaikuttaa mittauslaitteiden teknisiin vaatimuksiin. Tällä hetkellä OIML:ssa valmistellaan mm. suositusta sähköautojen latausjärjestelmän vaatimuksista sekä liikkuvien ajoneuvojen punnitusta ja sähköenergiamittareiden suositusten uusimista, Hemminki kertoo. Tukesista myös ylitarkastaja Heikki Koivula osallistuu OIML:n toimintaan.

OIML toimii yhteistyössä metrisopimuksen ja BIPM:n (Bureau International des Poids et Mesures eli Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto) kanssa lakisääteisen metrologian kansainvälisen yhdenmukaistamisen hyväksi. OIML:n ja eri instituutioiden (esim. ISO ja IEC) kanssa on tehty yhteistyösopimuksia, joiden tavoitteena on välttää ristiriitaisia vaatimuksia. Näin laitevalmistajat, mittauslaitteiden käyttäjät ja testauslaboratoriot voivat samanaikaisesti käyttää OIML:n ja muiden instituutioiden julkaisuja. 

OIML on perustettu vuonna 1955. Suomi oli yksi perustajajäsenistä. 

Lisätietoja: 
ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 5052 244, [email protected]