Tukesin testauttamista pilari- ja palkkikengistä ei löytynyt vakavia puutteita

Tukes
7.11.2017 10.28
Tiedote

Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä puun ja betonin liittorakenteisiin käytettävien pilari- ja palkkikenkien testeissä ei löydetty vaatimustenvastaisia tuotteita. Sen sijaan tuotteiden CE-merkintäasiakirjoista löytyi puutteellisuuksia.

  Palkkikenkien lujuudet kunnossa

Testeihin valittiin seitsemän eri valmistajan palkkikenkää, jotka oli suunniteltu 45/48x198 puupalkeille. Tuotteet oli valmistettu Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Testatut tuotteet hankittiin rautakaupoista sekä verkkokaupoista. Seitsemästä testatusta tuotteesta kuusi oli CE-merkittyjä.

Palkkikengille tehtiin standardin mukainen kuormituskoe, jossa selvitettiin tuotteiden liitoskestävyyttä. Testauksessa ei havaittu merkittäviä eroja liitoskestävyyksissä. Kaikkiin koekappaleisiin kiinnitetty puupalkki murtui kuormituksessa ennen palkkikenkää. Testien perusteella havaittiin, että valmistajien suoritustasoilmoituksissa ilmoittamat suunnittelulujuusarvot olivat selvästi pienemmät kuin testeissä todetut lujuudet.


Valmistajien viittaamat eurooppalaiset tekniset hyväksynnät (ETA), joiden perusteella CE-merkintä on tehty, olivat joidenkin valmistajien tuotteissa puutteellisia. Tukes selvittää asiaa maahantuojien kanssa.

Pilarikengät läpäisivät vetokokeen

Testeihin valittiin seitsemän eri valmistajan pilarikenkää, jotka oli suunniteltu 95x95mm puupilarille. Pilarikengät oli valmistettu Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Testatut tuotteet hankittiin rautakaupoista sekä verkkokaupoista. Testeihin valittiin kolme CE-merkitsemätöntä tuotetta, kolme eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaan CE-merkittyjä tuotetta sekä yksi tuote, joka oli virheellisesti CE-merkitty yhdenmukaistetun standardin EN1090-1 perusteella. Tukes selvittää asiaa kyseisen valmistusmaan markkinavalvontaviranomaisen kanssa.


Testeissä pilarikengille tehtiin standardin mukainen vetokoe, jossa mitataan kiinnikkeiden liitossiirtymää. Kaikki testeihin valitut pilarikengät oli tarkoitettu samankokoisen puupilarin kiinnittämiseen betoniin. Yksi pilarikengistä oli kiinteärakenteisista tuotteista poikkeavasti säädettävää mallia, joka sopii 70-140mm vahvuisille pilareille. Eurooppalaisen teknisen arvion perusteella CE-merkityt pilarikengät täyttivät niille suoritustasoilmoituksissa annetut lujuusarvot. Testituloksia vertailtaessa todettiin CE-merkitsemättömän säädettävän pilarikengän vetokestävyyden olevan testijoukosta heikoin.  


CE-merkitsemättömien pilari- ja palkkikenkien käyttö kantavissa rakenteissa

Palkki- ja pilarikenkien kelpoisuus käyttötarkoitukseensa tulee arvioida rakennuspaikkakohtaisesti, jollei niitä ole CE-merkitty eurooppalaisen teknisen arvion perusteella. Mikäli CE-merkitsemättömiä tuotteita käytetään sellaisissa pilari- ja palkkikenkäliitoksissa, joihin rakennesuunnittelija on suunnitellut CE-merkityn tuotteen, kyseisellä liitoksella ei välttämättä päästä suunniteltuihin liitoskestävyyksiin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Petri Kulmala, puh. 029 5052 128, [email protected]

Pilari- ja palkkikenkien testaus on osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa, joka käynnistyi vuoden 2016 lopussa ja päättyy vuoden 2017 lopussa. Tarkoituksena on saada tilannekuva rakennustuotteiden yleisestä laadusta ja niiden vaatimustenmukaisuudesta. Tulosten avulla rakennustuotteiden valvontaa kehitetään siten, että se olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.

Lisätietoja rakennustuotteiden hyväksymismenettelyistä löytyy osoitteesta: http://www.rakennustuoteinfo.fi/