Tukesin tutkintaryhmä selvittää Stora Enson rikkivetyvuotoa

Tukes
8.11.2016 12.22
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla Kemissä 7.11.2016 tapahtunutta hajukaasujärjestelmän rikkivetyvuotoa. Onnettomuudessa sairaalahoitoon joutui viisi rikkivedylle altistunutta työntekijää. Onnettomuuden seurauksena tehdasalue evakuoitiin.

Onnettomuus tapahtui tehtaan normaalin käytönaikaisen häiriön korjaustöissä. Hajukaasujärjestelmässä oli ollut yöaikaan häiriö, jonka korjaustyöt jatkuivat aamuun. Onnettomuus tapahtui korjaustöissä noin klo 7.30.

Tutkinnan tavoitteena on selvittää tapahtumien kulku ja hajukaasujärjestelmän häiriöihin ja rikkivetyvuotoon johtaneet syyt. Samalla selvitetään organisaatioiden ja työntekijöiden vastuut, toiminta ja ohjaus sekä menettelyt prosessihäiriön korjaamisessa ja korjaustyöhön liittyvien riskien tunnistamisessa. Tutkintaryhmä selvittää myös hajukaasujärjestelmän käytössä ilmenneet viimeaikaiset häiriöt ja mahdolliset muutokset sekä arvioi suunniteltujen ja tehtyjen korjaavien toimien riittävyyttä. Tutkinnassa selvitetään myös sisäisten pelastustoimien toimivuutta.

Tutkintaryhmän tulee lisäksi esittää ehdotus toimenpiteistä vastaavanlaisten onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.


Tutkintaryhmän puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Aki Ijäs ja toisena tutkijana ylitarkastaja Kati Hietamäki. Tukes tekee tutkinnassa yhteistyötä poliisin, pelastusviranomaisten ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Tutkintaryhmän raportin on määrä valmistua 1.3.2017.

Rikkivety on hengitettynä vaarallista. Jo pienet pitoisuudet ärsyttävät limakalvoja ja hengitysteitä. Altistuminen suuremmille pitoisuuksille aiheuttaa vakavia hermostollisia oireita, tajuttomuutta, hengityksen lamaantumisen tai jopa kuoleman.

Lisätietoja rikkivedyn terveysvaikutuksista https://www.ttl.fi/ova/rikkivet.html

Lisätietoja: 

johtaja Päivi Rantakoski, puh. 029 5052 359, [email protected]