Valikko

Tukesin tutkintaryhmä selvittää Talvivaaran onnettomuutta

Tukes 19.3.2012 15.36
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Talvivaara Sotkamo Oy:n Talvivaaran tehdasalueella 15.3.2012 tapahtunutta työntekijän kuolemantapausta.

Alustavien tietojen mukaan menehtyneen työntekijän välittömästä läheisyydestä on mitattu kohonneita rikkivetyarvoja. Talvivaaran tehdasalueella valmistetaan rikkivetyä, jota käytetään metallien talteenotossa.

Tänään perustetun tutkintaryhmän tavoitteena on selvittää tapahtumien kulku ja olosuhteet, jotka johtivat työntekijän kuolemaan. Samalla selvitetään alueella mitattujen kohonneiden rikkivetyarvojen syyt. Tutkintaryhmän tehtävänä on myös selvittää muun muassa vaarojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyvien selvitysten kattavuus sekä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen, henkilöstön koulutus ja perehdytys vaarallisiin aineisiin liittyviin riskeihin sekä lainsäädännön vaatimusten noudattaminen.

Tutkintaryhmän tulee lisäksi esittää ehdotus toimenpiteistä vastaavanlaisten onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.

Tutkintaryhmän puheenjohtajana toimii Tukesin ylitarkastaja Heikki Penttinen ja toisena tutkijana ylitarkastaja Aki Ijäs. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä työsuojeluviranomaisten kanssa.

Tutkintaryhmän raportin on määrä valmistua 30.6.2012.

Lisätietoja:

Laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski, puh. 010 6052 359, sähköposti [email protected]