Valikko

Tukesin tutkintaryhmä Vihtavuoreen perjantaina

Tukes 11.7.2013 13.49
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkintaryhmä käy paikan päällä Vihtavuoressa huomenna perjantaina. Tukesin perustama tutkintaryhmä selvittää Forcit Oy:n tehdasalueella tapahtunutta suuronnettomuuden vaaratilannetta. Tutkintaryhmä käy läpi tapahtumien kulun ja olosuhteet, mitkä johtivat jätekontin vaaralliseen savuamiseen tehdasalueella 9.heinäkuuta. Tukes selvittää myös jäteastioiden varastointia Vihtavuoren tehdasalueella sekä siihen liittyvien riskien tunnistamista ja hallintaa.

Tutkintaryhmän tehtävänä on selvittää:

 • tapahtumien kulku ja sisäisten pelastustoimien toteuttaminen
 • tapahtumaan liittyvät suuronnettomuusskenaariot ja niihin varautuminen
 • savunneen jätekontin alkuperä, sisältö ja savuamiseen johtaneet syyt
 • jätekonttien varastointi tehdasalueella ja varastointiin liittyvien riskien hallinta
 • konttien puhdistaminen, merkintä ja käyttö tehdasalueella ja asiakkailla
 • jätteiden käsittelyyn liittyvät vastuut ja työntekijöiden perehdyttäminen
 • konttien hävittäminen ja kuljettaminen sekä niihin liittyvät menettelyt, ohjeet ja sekä vastuut tehdasalueella ja asiakkailla
 • tapahtumaan osalliset organisaatiot, roolit ja vastuut
 • turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuus ja toimivuuden valvonta
 • kohteen jätemäärät, toimenpiteet niiden vähentämiseksi sekä tehokkaaksi hävittämiseksi
 • lainsäädännön noudattaminen

Tutkintaryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen, miten turvallisuutta voidaan parantaa paitsi Vihtavuoressa myös muissa vastaavissa kohteissa. Tutkinnassa tehdään yhteystyötä pelastusviranomaisten, poliisin ja Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa. 

Tutkinnan tuloksista ja Tukesin valvontatoimenpiteistä Vihtavuoressa antaa lisätietoja johtaja Päivi Rantakoski pe 12.7. klo 17 jälkeen.

Tutkintaryhmä luovuttaa tutkintaraportin Tukesille viimeistään 25. lokakuuta. Tukes päättää toimenpiteistä tutkintaraportin perusteella.

Lisätietoja:

yli-insinööri Kirsi Levä, p. 029 5052 162  (tutkintaryhmän toiminta ja tavoitteet)

ylitarkastaja Taimo Tihinen, p. 029 5052 423 (kemikaalien varastointi ja räjähdelaitosten valvonta)

Johtaja Päivi Rantakoski (Tukesin tutkintaryhmän käynti Vihtavuoressa. Median yhteydenotot pe 12.7. klo 17 ->), p. 029 5052 359

Suuronnettomuusvaralliset, laajamittaisesti kemikaaleja käsittelevät laitokset Suomessa (pdf)

Huom! Dokumentissa konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto. Kaavoittajan täytyy pyytää lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Kaavan valmisteluvaiheessa järjestetään myös viranomaisneuvotteluja. Konsultoinnin tarkoitus on, ettei suuronnettomuusvaarallisen kohteen läheisyyteen kaavoiteta sinne soveltumatonta toimintaa, esimerkiksi sairaaloita, kouluja, hoitolaitoksia tai muita vaikeasti evakuoitavia kohteita. Tukes päättää konsultointivyöhykkeen laajuuden kunkin laitoksen suuronnettomuusvaarojen perusteella. Laajuus voi olla 500 m - 2km.