Valikko

Tuotteiden CE-merkinnät kuntoon

Tukes 29.8.2014 9.30
Tiedote

Osa markkinoilla olevista tuotteista on EU-lainsäädännön mukaan varustettava CE-merkillä, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähkölaitteet, lelut ja henkilönsuojaimet. Jos näistä tuotteista puuttuu CE-merkki, Tukes voi määrätä poistamaan tuotteen markkinoilta. Vastuu tuotteen turvallisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkinnästä on toiminnanharjoittajalla.

CE-merkin tarkoituksena on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. EU-säädökset määrittelevät missä tuoteryhmissä CE-merkin kuuluu olla. CE-merkin tulee olla esimerkiksi leluissa, koneissa, sähkölaitteissa, henkilönsuojaimissa, rakennustuotteissa, kaasulaitteissa sekä painelaitteissa.

CE-merkin kiinnittämisen edellytykset vaihtelevat tuoteryhmittäin. Joissakin tuoteryhmissä CE-merkin kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, eli tuote on tyyppitarkastettava. Tyyppitarkastettavia tuotteita ovat mm. kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasulaitteet sekä osa henkilönsuojaimista, kuten ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät sekä suojalasit.  Tuotekohtaisia tietoja saa esimerkiksi EU-komission verkkosivuilta. 

CE-merkki on kiinnitettävä tuotteeseen näkyvästi ja pysyvästi.  Jos se ei tuotteen ominaisuuksista johtuen ole mahdollista, CE-merkki voidaan kiinnittää pakkaukseen.  CE-merkkiä ei saa kiinnittää muihin kuin lainsäädännön määrittelemiin tuoteryhmiin. 

Kuluttajaturvallisuuslaki mahdollistaa sellaisen kulutustavaran markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimustenvastainen. CE-merkin väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoon CE-merkintärikkomuksesta annetun lain nojalla.

Vastuu siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita, on toiminnanharjoittajilla eli tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä. Tukesin markkinavalvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella CE-merkintää koskevat säännöt eivät ole kaikille toiminnanharjoittajille tuttuja. Tukes kehottaa toiminnanharjoittajia perehtymään tuotteiden turvallisuutta ja CE-merkintää koskeviin vaatimuksiin ja huolehtimaan, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita. Tukes tulee kiinnittämään asiaan huomiota markkinavalvonnassaan. 

 

Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskankielisestä nimestä Conformité Européenne (suom. eurooppalainen vaatimustenmukaisuus). 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Niemelä (kulutustavarat), p. 029 5052 153,
ylitarkastaja Mika Toivonen (sähkölaitteet), 029 5052 653
[email protected]

Lue lisää:
-Tukesin verkkosivut: Kuluttajaturvallisuus/CE-merkintä
-Infolehtinen kuluttajille: CE-merkki - valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta

EU-komission sivut: 
Perustietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä CE-merkistä

Tietoja valmistajille eri tuoteryhmien CE-merkintävaatimuksista

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä tekevien ilmoitettujen laitosten tietokanta: NANDO

Säädökset:

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) 
Laki CE-merkintärikkomuksesta (187/2010)