Turun yliopistollinen keskussairaala ja Tukes lisäävät tiedonvaihtoa kuluttajapalveluissa tapahtuvista onnettomuuksista

17.12.2019 10.01
Uutinen

Sairaaloissa hoidetaan päivittäin henkilöitä, jotka ovat loukkaantuneet kuluttajapalveluissa, kuten trampoliinipuistossa, leikkikentällä tai elämyspalveluissa. Lain mukaan palveluntarjoajan on ilmoitettava vaaraa aiheuttavasta palvelusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), mutta velvoitetta ei tunneta kovin hyvin. Tukesin on tärkeää saada tietoa tapaturmista niiden syiden selvittämiseksi ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Näin on erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa samalla palveluntarjoajalla tapahtuu paljon tapaturmia tai ne ovat erityisen vakavia.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on aloitettu kampanja, jonka tavoitteena on lisätä terveydenhuollon työntekijöiden yhteydenottoja Tukesille kuluttajapalveluissa tapahtuneista onnettomuuksista. Terveydenhuollon työntekijät eivät välitä Tukesille potilastietoja, vaan yleisluonteisen kuvauksen tapahtuman kulusta ja tapahtumapaikasta. Saamiensa tietojen perusteella Tukes pystyy kohdentamaan valvontaa riskiperusteisesti ja siten ehkäisemään onnettomuuksia.

Kampanja on ensimmäinen laatuaan. Aiheesta toteutetaan tutkimus (TYKS-TUKES-1.1.), jossa arvioidaan kampanjan tuloksia ja onnistumista. Jos kampanja osoittautuu toimivaksi, vastaavaa käytäntöä voidaan jatkossa soveltaa myös muissa sairaaloissa.

Tukes on valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen, jonka yhtenä tehtävänä on ennaltaehkäistä kuluttajapalveluissa tapahtuvia onnettomuuksia. Tukes kehittää kuluttajapalveluiden turvallisuutta yhdessä palveluntarjoajien, kuten yritysten ja kuntien, kanssa. Tarvittaessa Tukesilla on käytössään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaiset hallinnolliset pakkokeinot vaarojen poistamiseksi.

Lisätietoa:

Markus Pääkkönen

Dosentti, käsikirurgian ja yleiskirurgian erikoislääkäri

[email protected]

Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS

Arttu Mäkinen

Ylitarkastaja

[email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)