Turvallisuuden monet kasvot

Tukes
23.9.2016 14.13
Tiedote

 

"I've seen many accidents and sometimes I have even decided to quit the job and thought about begging. But when I see eight hungry faces in front of me, I keep working mortgaging my life on mercy of the Heaven."
Faruk (36), Shipbreaking Yard
"Every morning it feels like this is the last day of my life."
Jahirul (30), Iron&Steel

Edelliset sitaatit ovat bangladeshilaisen tutkijan Owasim Akramin esityksestä Tampere-talossa pidetyssä WHO:n Safety2016-konferenssista, johon kokoontui yli 1100 turvallisuusalan tutkijaa tai vaikuttajaa yli sadasta maasta. Safety2016:ssa turvallisuutta käsiteltiin hyvin monesta näkökulmasta. Osallistujien erilaiset taustat ja kotimaiden turvallisuustilanteet korostuivat lähes kaikissa sessioissa riippumatta siitä, mitä turvallisuuden osa-aluetta niissä käsiteltiin.

Oli hyvin pysäyttävää kuulla esityksiä maista, joissa ongelmat käsittelevät esimerkiksi edellä mainittua äärimmäisen köyhyyden ja turvallisuuden suhdetta. Toisaalta samassa sessiossa saatettiin käsitellä kehittyneen maan turvallisuuden edistämistä, esimerkiksi robottiautojen turvallisuutta. Ääripäiden kontrasti oli vaikuttava. Samalla korostui ajatus siitä, kuinka me kehittyneissä olosuhteissa työtämme tekevät voisimme osaamistamme jakaa. Tavoitehan on kaikilla sama, ongelmat vain hyvin erilaisia. Suomella on paljon potentiaalia turvallisuusosaamisen viemiseen, voisimmekohan löytää tähän uusia kanavia esimerkiksi uusista viestintäteknologioista?

Hyvin monissa esityksissä korostettiin yhteistyön merkitystä eri toimijoiden välillä, jotta turvallisuuden kehittyminen olisi tehokasta. Konferenssi itsessään oli hyvä esimerkki tästä yhteistyön ja vuoropuhelun lisäämisestä. Laajan stipendiaattiohjelman kautta Safety2016:een osallistuminen oli mahdollista myös useille kehittyvien maiden turvallisuustyötä tekeville ja sitä kautta vuoropuhelu laajeni tavanomaisia konferensseja syvemmäksi.

Yhteistyö näkyi myös konferenssin järjestelyissä. WHO oli valtuuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päävastuulliseksi järjestäjäksi, mutta organisointi- ja tieteellisessä komiteoissa oli mukana kymmeniä suomalaisia toimijoita, esimerkiksi tutkimuslaitoksia, yliopistoja, järjestöjä, ministeriöitä, tutkimusrahoittajia sekä viranomaisia, kuten Tukes. Hyvä esimerkki siis myös kansallisen yhteistyön edistämisestä. THL onnistui suurkonferenssin järjestämisurakastaan erinomaisesti.

Konferenssin osalta saimme tehdä myös upeaa viranomaisyhteistyötä. Pirkanmaan pelastuslaitoksella, poliisilla, Tampereen kaupungilla ja Tukesilla oli yhteinen näyttelyosasto, joka herätti kansainvälistä kiinnostusta raikkaalla ilmeellään. Teemana oli esitellä viranomaisten turvallisuuskampanjoita, jotka sidottiin ihmisen elinkaareen. Tällä kertaa erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseen.

Istuessani kuuntelemassa kanadalaisen tutkijan esitystä bangladeshilaisen ja trinidadtobaccolaisen tutkijan välissä, en voinut olla ajattelematta, kuinka erilaisissa olosuhteissa työtämme teemme. Kaikilla kuitenkin sama päämäärä - turvallinen nykyisyys ja tulevaisuus.

Safety2016 (sivulta löytyy linkki myös abstrakteihin): https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016.

Seuraava Safety2018 järjestetään Bangkokissa (#Safety2018THA).

paivinen_minna
Minna Päivinen
Tutkimusjohtaja, Tukes
Twitterissä @MinnaPaivinen

 

 

 
Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitoksen, poliisin, Tampereen kaupungin ja Tukesin yhteisosasto
Safety 2016 -tapahtumassa.
Kuvaaja: Johanna Salomaa-Valkamo