Turvallisuuden tutkimus muutoksessa

Tukes
18.1.2017 10.57
Tiedote

 

Turvallisuuden tutkimus elää ja muuttuu, kuten muutkin tutkimuksen alat.

Tukesin tutkimusjohtaja Minna Päivinen, mikä on punainen lanka turvallisuuden tutkimuksessa tapahtuneissa muutoksissa?

- Turvallisuustutkimuksen aikakaudet heijastelevat yhteiskunnassa, teknologioissa ja teollisuudessa tapahtuneita muutoksia sekä ajallisesti että katsantokannoiltaan. Muutosten nopeus ja systeemien monimuotoisuus kasvavat koko ajan, tällöin myös tiedon tarpeet kasvavat samassa suhteessa. Jatkossa turvallisuuden edistämisen ja kehittämisen osalta ennakoinnille tulee olemaan entistä suurempi tarve.

Tukes on asiantuntijavirastona erityisesti tutkimuksen teettäjä ja tutkimustiedon hyödyntäjä. Tukes pyrkii tutkimustoiminnallaan osaltaan edistämään Tukesin päämääriä, eli edistämään tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta valtakunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Tavoitteena on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi - Tukes on yhteistyön rakentaja ja suunnannäyttäjä.

Kuva: Minna Päivinen
Teksti: Mirva Kipinoinen