Turvallisuuslupaukset lisäsivät turvallisuustietoisuutta Nesteellä

Tukes
17.8.2017 8.04
Tiedote

 

Nesteellä jokainen työntekijä osallistuu turvallisuuden kehittämiseen. Yhtiön turvallisuuskulttuuria on lähdetty edistämään tiimikohtaisilla turvallisuuslupauksilla. Lupauksessa jokainen tiimi kertoo, millä konkreettisella toimenpiteellä se aikoo edistää turvallisuutta yrityksessä.

Yli 400 tiimin antamat turvallisuuslupaukset ovat keskenään hyvin erilaisia, sillä Nesteellä on toimintaa useassa maassa ja erilaisissa toimipaikoissa, esimerkiksi tuotantolaitoksilla sekä toimistossa.  Yhteistä lupauksille on päämäärä eli turvallisuuden parantuminen.

 

Pitkän tähtäyksen kehitysohjelma


Turvallisuusasioiden esiin nostaminen osa yrityskulttuurin muutosta, joka alkoi vuonna 2013. Muutosta pohjustettiin työntekijöille tehdyssä kyselyssä, jossa kartoitettiin, mistä toimintatavoista haluttiin pitää kiinni ja mistä mahdollisesti voitaisiin luopua. Turvallisuus oli yksi asioista, joka nousi vahvasti esiin kyselyssä.

Tuotantolaitoksilla turvallisuusasiat on perinteisesti nähty tärkeiksi. Jos turvallisuus ei ole kunnossa, seurauksena voi olla vakavia loukkaantumisia, jopa ihmisten menehtyminen. Myös taloudelliset vahingot voivat olla erittäin mittavia.

Siinä missä turvallisuuskeskustelut ovat rutiinia esimerkiksi jalostamolla, toimistoympäristössä turvallisuusasiat on koettu kaukaisemmiksi. Turvallisuus on ollut helppo ulkoistaa tuotantolaitoksille.

martina_breitenstein_toivonen2
Turvallisuus on osa ammattimaista tekemistä, sanoo Nesteen Safety Development Manager Martina Breitenstein-Toivonen.


Tiimilupaukset muuttavat turvallisuuskulttuuria


Turvallisuuslupauksia ryhdyttiin luomaan tiimikohtaisissa työpajoissa, jotta turvallisuusajattelu tulisi luontaiseksi osaksi arjen pieniä valintoja. Ensin käytiin läpi, miksi turvallisuus on tärkeää ja miten se vaikuttaa kaikkien tekemiseen. Sen jälkeen kukin tiimi pystyi työstämään turvallisuuslupauksen, joka on tiimin työn kannalta oleellinen.

– Turvallisuus on osa ammattimaista tekemistä, projektia vetänyt Safety Development Manager Martina Breitenstein-Toivonen kertoo.

Ensimmäisenä lupauksensa teki ylin johto, joka lupasi tehdä yhdessä turvallisuuden näkyväksi joka päivä eikä hyväksyä kompromisseja.

Lupaukset lähtevät aivan arkisista asioista, kuten tarvikevaraston siisteyden ylläpidosta. Raaka-ainetiimit ovat vieneet turvallisuusasioita raaka-ainetoimittajien asialistalle, ja asiakastiimit pitävät niitä esillä asiakastapaamisissa. Turvallisuusajattelu liittyy niin investointien valmisteluun kuin markkinointiviestintäkampanjoihinkin.

Kun turvallisuuslupaus on koko tiimin yhteinen, toisten on helpompi muistuttaa asiasta, jos johonkin asiaan pitää puuttua.

Tiimilupausten tekemisen jälkeen Nesteellä on havaittu, että turvallisuustietoisuus on lisääntynyt ja turvallisuudesta on luontevaa puhua.

– Tuotannossa pidetään hyvänä, että toimistossakin on havaittu turvallisuuden merkitys ja että siellä voidaan tehdä paljon turvallisuuden hyväksi, Breitenstein-Toivonen kertoo.

 

Lupausten toteutumista seurataan


Valtaosa Nesteen tiimeistä teki turvallisuuslupauksensa vuonna 2016. Viimeisetkin tiimit ovat tehneet lupauksensa alkuvuonna 2017.

Muutokseen sitoutuneet esimiehet pitävät turvallisuuslupaukset esillä tiimipalavereissa. Kukin yksikkö luo itselleen sopivan tavan seurata lupausten toteutumista.

Lisäksi lupausten toteutumista varmennetaan henkilöstölle järjestettävällä kyselyllä.

Matkan varrella lupauksia voidaan myös uudistaa tiimille paremmin sopiviksi, ja niin on jo tehtykin esimerkiksi organisaatiomuutosten yhteydessä.

– Vuonna 2016 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa saimme palautetta, että turvallisuus on entistä enemmän läsnä päivittäisessä työssä ja puheissa. Esiin on noussut ylpeys siitä, miten oman tiimin kautta voi vaikuttaa koko yrityksen turvallisuuskulttuuriin, Breitenstein-Toivonen kertoo.

 

Teksti ja kuvat: Elisa Salste