Valikko

Tuttien käyttöohjeista löytyi puutteita

Tukes 24.10.2012 9.08
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt puutteita huvituttien merkinnöistä.  Tukes testautti 10 myymälöistä ja verkkokaupoista hankittua huvituttia valvontaprojektissa. Viiden tuotteen käyttöohjeissa ja varoituksissa havaittiin puutteita. Tutit täyttivät mekaaniset ja kemialliset vaatimukset tutkituilta osin.


Huvituteista testattiin mekaaniset ominaisuudet, tarkastettiin merkinnät ja analysoitiin raskasmetallit sekä syöpävaaralliset N-nitrosoamiinit ja N-nitrosoituvat aineet. Lisäksi muutamien tuttien pehmeistä muoviosista analysoitiin muovin pehmentiminä käytetyt ftalaatit.

Kahdessa Tukesin testauttamassa huvitutissa oli niin vakavia merkintäpuutteita, että Tukes edellytti niiden poistamista markkinoilta. Tuteista puuttuivat suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet ja varoitukset. Käyttöohjeissa on oltava tuotteen turvallista käyttöä koskevat tiedot, vähintään yksi puhdistusohje ja tarvittavat varoitusmerkinnät. Molempien tuotteiden myyntiä on jatkettu pakkausmerkintöjen korjaamisen jälkeen. Lisäksi maahantuojat lisäsivät vapaaehtoisesti tarvittavat tekstit suomeksi ja ruotsiksi myös muutamiin vastaaviin tuotteisiin. Kolmessa muussa tutkitussa huvitutissa oli vähäisiä merkintäpuutteita. 

– Näytteenotto tehtiin riskiperusteisesti ja esimerkiksi merkintäpuutteisiin kiinnitettiin huomiota näytteitä valittaessa. Tutit täyttivät testatut mekaaniset ja kemialliset vaatimukset, joten niiltä osin markkinoilla olevien tuttien turvallisuus vaikuttaisi olevan hyvällä tasolla. Toimijoiden tulisi kiinnittää huomiota erityisesti suomenkielisiin käyttöohjeisiin ja varoituksiin, tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto Tukesista sanoo.

Kuluttajaturvallisuuslaissa edellytetään, että kulutustavarasta annetaan tavaran turvallisen käytön kannalta riittävät tiedot. Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu tavaroiden ja palveluiden turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle, eikä kulutustavara tai kuluttajapalvelu saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle tai omaisuudelle. Tukes kuitenkin muistuttaa vanhempia käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Huvitutti tulee tarkistaa huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa, erityisesti silloin, kun lapsella on jo hampaat. Tutin voi tarkistaa vetämällä huvituttia joka suuntaan. Kun ensimmäiset merkit vaurioista tai huonokuntoisuudesta ilmenevät, tutti tulee hävittää. Tuttiin ei tule myöskään kiinnittää nauhoja tai naruja, koska ne voivat aiheuttaa kuristumisvaaran.

Lisätietoja:
tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto, p. 029 5052 187
sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.