Tutustu kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeisiin!

Tukes
24.5.2017 13.37
Tiedote

 

Yhdellä ja toisella peukalo alkaa vihertää näin keväällä – ja apuvoimiksi saatetaan valjastaa kasvinsuojeluaineita. Ne suojelevat kasveja tuhoeläimiltä ja kasvitaudeilta sekä tuhoavat rikkakasveja. Voi käydä niinkin, että puutarhavajan nurkkia pönkiessään löytää vanhentuneita kasvinsuojeluaineita.

Mitä kasvinsuojeluaineita saa käyttää?


− Vain hyväksyttyjä valmisteita saa käyttää. Suomessa hyväksymisestä vastaa Tukes. Hyväksytyt valmisteet löytyvät käyttöohjeineen Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Miten niitä säilytetään?

− Kasvinsuojeluaineiden varastoinnissa pitää muistaa, että kaikki kasvinsuojeluaineet tulee säilyttää lasten ulottumattomissa, alkuperäisissä pakkauksissaan niille varatuissa paikoissa erillään elintarvikkeista ja rehuista. Myrkylliset ja erittäin myrkylliset valmisteet on säilytettävä lukitussa tilassa siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa. Lisäksi pitää huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinkotapauksissa kasvinsuojeluaine voidaan kerätä talteen.

  Miten vanhentuneet kasvinsuojeluaineet hävitetään? 

− Käyttökelvottomat kasvinsuojeluaineet pitää hävittää turvallisesti. Yleensä se tehdään viemällä valmisteet vaarallisen jätteen keräyspisteeseen, mutta hävitysohjeet ovat valmistekohtaista. Yksityiskohtainen tietolähde on valmisteen pakkauksen etiketin teksti. Siinä kerrotaan, miten kyseistä ainetta käytetään, miten sitä säilytetään ja miten se hävitetään turvallisesti.

− Kasvinsuojeluaineet, jotka eivät ole kasvinsuojeluainerekisterissä tai jotka ovat esimerkiksi vanhentumisen tai jäätymisen vuoksi käyttökelvottomia, luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana eikä levittää ympäristöön. Yleensä aineet on vietävä alkuperäispakkauksissaan tai muuten hyvin pakattuina ja selvästi merkittyinä kunnan ylläpitämään vaarallisten jätteiden hävityspisteeseen. Jätelain uudistuksessahan ongelmajätteen nimitys muuttui vaaralliseksi jätteeksi.

........................

Liitteet:

Tukesin esitteitä kasvinsuojeluaineista:

Kasvinsuojeluaineiden hävittäminen

Kasvinsuojeluainelainsäädäntö uudistuu

Verkkolehden artikkeli: Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat

 .................................

Juttu on julkaistu alun perin Tukes-katsauksessa 1/2012, haastateltavana on ollut Tukesin ylitarkastaja Marja Suonpää.

Liitteet on lisätty juttuun 5/2017