Valikko

Ulkokuntoilupaikkojen turvallisuutta valvotaan tehostetusti

Tukes 18.6.2014 10.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), kunnat ja aluehallintovirasto valvovat tänä kesänä tehostetusti ulkokuntoilupaikkojen turvallisuutta. Valvontaprojektissa selvitetään, miten toiminnanharjoittajat huolehtivat ulkokuntoilupaikkojen ja kuntoiluvälineiden turvallisuudesta, sekä tehdään tarkastuksia eri puolilla Suomea.

Ulkokuntoilupaikat ja niiden kuntoiluun tarkoitetut välineet ovat kuluttajien vapaassa käytössä. Projektin kohteena ovat erityisesti sellaiset ulkokuntoilupaikat, jotka ovat kooltaan merkittäviä ja joiden ympäristössä on myös muita kuluttajille tarkoitettuja toimintoja, kuten leikkikenttiä. Valvontaprojektin piiriin eivät kuulu pururatojen ja lenkkipolkujen varrella olevat yksittäiset kuntoiluvälineet.

Projektin aikana kuntien valvontaviranomaiset tekevät tarkastuskäyntejä ulkokuntoilupaikoille ympäri Suomea. 
 – Tarkastajat kiinnittävät erityistä huomiota ulkokuntoilupaikkojen omavalvontaan, eli miten toiminnanharjoittaja varmistaa palvelun turvallisuuden. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että välineet ovat kunnossa ja turvallisia, niitä huolletaan säännöllisesti ja tarkastukset hoidetaan suunnitelman mukaisesti ajallaan, tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen Tukesista sanoo.

Tukes muistuttaa, että toiminnanharjoittajat ovat vastuussa ulkokuntoilupaikkojen turvallisuudesta. Ennen tarkastuksia käydään keskustelujen ja asiakirjojen perusteella läpi toiminnanharjoittajan menettelyt turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuksilla arvioidaan, kuinka hyvin turvallisuusjärjestelyt toteutuvat käytännössä.  Huomiota kiinnitetään muun muassa ulkokuntoilupaikkojen ylläpitoon, välineiden kuntoon, kuntoiluvälineiden sijoitteluun suhteessa muihin alueella oleviin toimintoihin sekä alueen käyttäjille annettavaan ohjeistukseen. Kuntien viranomaiset käyvät valvontakohteita läpi projektia varten laaditun tarkastuslistan avulla.

Kuluttajille tulee antaa ohjeet välineiden turvalliseen käyttöön. Ohjeita on myös noudatettava. Ulkokuntoilualueella tulisi olla infotaulu, jossa on ohjeet avun hälyttämiseksi ja ylläpitäjän yhteystiedot. Havaituista puutteista tulee ilmoittaa alueen ylläpitäjälle.

Valvontaprojektin tulokset julkaistaan keväällä 2015.

Lisätietoja: 

Tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen, p. 029 5052 194, [email protected]  

Lakimies Salli Lindstedt, p. 029 5052 035, [email protected]