Hyppää sisältöön

Uuden kasvinsuojeluainetutkinnon järjestäjät päivitetty Tukesin nettisivuille

Tukes
14.7.2015 9.20
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt kasvinsuojeluaineita koskevan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjiksi noin 130 henkilöä. Tietojen julkaisuun suostuneiden henkilöiden yhteystiedot löytyvät Tukesin nettisivuilta www.tukes.fi/kstutkinto. Tukesin hyväksymät henkilöt järjestävät koulutuksia ja tutkintoja tuhansille eri alojen ammattilaisille, joilta tutkinto jatkossa vaaditaan.

Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon suorittamista vaaditaan jatkossa kaikilta, jotka käyttävät työssään kasvinsuojeluaineita. Tavoitteena on vähentää niiden käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä.

Koulutettavia on tuhansia eri ammattiryhmissä viheraluetyöntekijöistä kasvinsuojeluaineiden myyjiin ja puutarha-alan ammattilaisiin.  Tutkinnon suorittaminen parantaa esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien, golfkentänhoitajien, urheilunurmien hoitajien ja joulupuiden kasvattajien työturvallisuutta. Tutkintovelvoite koskee myös ammattikäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden myyjiä.

– Aiemmasta poiketen linjasimme, että ruiskutuspäätöksen tekijän ei tarvitse suorittaa tutkintoa. Hänen on kuitenkin hyvä tietää torjunnan kohteista, mahdollisista torjuntakynnyksistä sekä käyttöön hyväksytyistä valmisteista, täsmentää ylitarkastaja Pauliina Laitinen Tukesista.

Kasvinsuojeluaineita ammattimaisesti käyttävien henkilöiden pitää suorittaa tutkinto 26.11.2015 mennessä.

Tiukkaan aikatauluun on kaksi poikkeusta: Maatalouden ympäristötukeen kuuluvan koulutuksen käyneet suorittavat uuden tutkinnon vasta tukikoulutuksen voimassaolon päätyttyä. Aiemman kasvinsuojeluainelain (2006/1259) mukainen erityistutkinto on voimassa vain ympäristötukeen sitoutuneilla henkilöillä, joilla erityistutkinto on ollut tukikoulutuksena. Heidän tulee suorittaa uusi tutkinto viimeistään erityistutkinnon kuudentena voimassaolovuonna. 

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjäksi voi edelleen hakea

Kasvinsuojeluaineista annetun lain mukaan Tukes hyväksyy hakemuksesta koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät, joita voivat olla esimerkiksi neuvojat, ammatillisten oppilaitosten opettajat tai yksityishenkilöt. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen hakija osallistuu Tukesin järjestämään koulutukseen.

– Tarkemmat kriteerit kouluttajille ja tutkinnon järjestäjille on julkaistu Tukesin nettisivuilla www.tukes.fi/kskouluttajahaku. Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2015, kertoo Pauliina Laitinen.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049

ylitarkastaja Pauliina Laitinen, p. 029 5052 171

sähköposti: [email protected]